Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Simpozioanele şi consfătuirile nu mai aduc credite profesionale transferabile profesorilor

În urmă cu câteva zile, ministrul Andronescu a emis un ordin care anulează Ordinul nr. 6319 din 19 decembrie 2008, emis de fostul ministru Anton Anton, prin care sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioanele, consfătuirile, instruirile de informare ştiinţifică sau instruirile pe probleme de management pentru persoanele de conducere, îndrumare şi control erau echivalate în credite profesionale transferabile. Participarea la aceste activităţi aducea maxim patru puncte, iar profesorii care susţineau cursurile de instruire primeau maxim cinci puncte.

Procedura de echivalare presupunea întocmirea unui dosar - cu dovezile de participare la activităţile respective, referate, diplome -, care era depus la responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ. Acesta ducea apoi dosarele la Casa Corpului Didactic (CCD), unde o comisie le analiza şi dădea punctajele. În acest an se echivalau toate activităţile realizate începând din anul şcolar 2005 - 2006, urmând ca apoi să se facă aceste echivalări anual.

Conform Statutului Personalului Didactic, fiecare cadru didactic trebuie să cumuleze minim 90 de credite profesionale transferabile în decursul a cinci ani. Pentru programele ample de formare continuă organizate de Ministerul Educaţiei profesorii puteau primi până la 45 de credite.

Directorul CCD, prof. Cristina Anton, a precizat că îşi propusese să discute această problemă cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare pe 19 martie, pentru ca până la sfârşitul anului şcolar să se evalueze tot ce era posibil până în acest an şcolar inclusiv. "Timpul de la emiterea ordinului până la anularea lui a fost foarte scurt şi nu s-au depus dosare la noi. Probabil a fost anulat pentru că toate aceste activităţi care ar fi urmat să fie echivalate, ar fi trebuit abilitate, avizate de minister. Nu se poate ca orice acţiune, dacă e intitulată ca fiind naţională sau internaţională să-ţi aducă credite profesionale transferabile.Aceste avizări trebuie făcute din timp şi probabil de aceea s-a anulat primul ordin", a explicat directorul Cristina Anton.
Categorie articol: 

Comentarii