Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist

Sfântul Mucenic Dionisie Areopagitul s-a născut în marea metropolă Atena. După ce a urmat studii de filosofie în cetatea natală, Dionisie a mers în Egipt pentru a le desăvârşi, dobândind, astfel, mare parte din înţelepciunea antichităţii. Pe când se afla Dionisie în Egipt, Mântuitorul Iisus Hristos era răstignit pe Cruce la Ierusalim. Văzând întunericul care a cuprins tot cerul la moartea Mântuitorului Hristos, Dionisie a rostit cuvintele ptofetice: “Sau Dumnezeu pătimeşte, sau lumea aceasta văzută se sfârşeşte”.

Dionisie a revenit în Atena, bucurându-se, ca mulţi alţii, de întâlnirea cu Sfântul Apostol Pavel, în Areopag. Dionisie a păstrat în inimă cuvintele pe care le-a rostit Apostolul Pavel şi astfel, în anul 51 d.H., s-a convertit la creştinism. Mai târziu, a fost hirotonit episcop al Atenei. Dionisie a călătorit cu Pavel şi i-a cunoscut pe ceilalţi Apostoli ai Lui Hristos. A ajuns apoi la Ierusalim ca să o cunoască pe Maica Domnului şi a fost de faţă la înmormântarea ei.

După ce a rânduit alt episcop la Atena, Dionisie Areopagitul s-a dus la Roma. De acolo, a plecat în Galia, la îndemnul Sfântului Clement,  A zidit o biserică în cetatea Parisului şi a convertit mulţi păgâni la creştinism. La urmă, Sfântul Dionisie a fost executat prin decapitare, în vremea împăratului roman Domiţian (81-96 d.H.).

Sfântul Dionisie Areopagitul a fost primul autor patristic care ne-a lăsat o ierarhizare a cetelor îngereşti. În prima treaptă, care este cea mai înaltă, sunt Tronurile, Heruvimii şi Serafimii. A doua treaptă cuprinde Stăpâniile, Domniile şi Puterile, iar în a treia treaptă sunt Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii.
Categorie articol: 

Comentarii