Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Anatolie, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Mucenic Iachint a fost slujitor al meselor imperiale în timpul domniei împăratului roman Traian (98-117 d.H.). Pentru că nu a participat la jertfa adusă de împărat zeilor și pentru că era creștin, Iachint a fost prins și încătușat, bătut, biciuit și apoi aruncat în temniță. Nu i s-a dat altă mâncare decât carnea adusă ca jertfă idolilor păgâni. Iachint a refuzat să mănânce carnea închinată zeilor și a murit în temniță.

Iar unul din străjeri, intrând după obicei în celulă ca să-i ofere drept hrană cele jertfite idolilor, a văzut temnița luminată în chip minunat și doi îngeri ai Domnului stând lângă Sfântul Mucenic Iachint. Un înger îi acoperea trupul cu o haină prealuminoasă, iar celălalt îi punea pe cap o cunună preaminunată.

Aflând aceasta, împăratul a poruncit ca trupul Sfântului Iachint să fie aruncat în loc pustiu, ca pradă pentru animalele sălbatice. Mai apoi, moaștele Sfântului Mucenic Iachint au fost luate din pustie de preotul Timotei, ruda sa, și îngropate creștinește.




Categorie articol: 

Comentarii