Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Leon, Episcopul Romei; Sfântul Agapit, Episcopul Sinadei

Sfântul Leon, Episcopul Romei, cunoscut drept Papa Leon I al Cetăţii Eterne, este unul dintre sfinţii Bisericii Creştine primare (nedespărţite) ai primului mileniu creştin, pe care îi regăsim în Calendarul Ortodox. Sfântul Leon s-a născut în Italia, într-o familie de creştini cucernici. Ajungând arhidiacon al Papei Sixt al III-lea, Leon a fost ales la rândul său papă al Romei, după moartea acestuia. Om al Lui Dumnezeu, Papa Leon I a fost cel care a salvat oraşul de la distrugere, atunci când Attila, “Biciul Lui Dumnezeu” şi hunii săi s-au apropiat de Roma, gata să o treacă prin foc şi sabie. Întâmpinându-l îmbrăcat în vestmintele arhiereşti, Sfântul Leon a reuşit să negocieze cu temutul Attila, făcându-l să se retragă din faţa Romei.

Sfântul Leon, Episcopul Romei, s-a afirmat şi ca apărător al dreptei-credinţe, împotriva ereziei lui Eutihie şi a lui Dioscor. Astfel, în cadrul celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon, ţinut în anul 451, a fost citită şi epistola Sfântului Leon al Romei, în care ierarhul susţinea cu tărie cele două lucrări şi cele două voinţe în Domnul Iisus Hristos. Sfântul Leon a trecut la Domnul în anul 461 d.H.

“Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Leon, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te Lui Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre!” (Troparul Sfântului Leon, Episcopul Romei)
Categorie articol: 

Comentarii