Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit; Sfinţii Mucenici Isachie, Simeon şi Petru

Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit, pe care-l sărbătorim astăzi, a fost ucenicul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, pe care l-am sărbătorit ieri. Sfântul Teodor s-a născut şi a crescut păgân, în Tebaida de Sus (Egiptul antic). La vârsta de 14 ani, însă, plin de râvnă pentru Domnul Iisus Hristos, a părăsit casa părintească şi a mers să vieţuiască la mănăstirea Sfântului Pahomie cel Mare, devenind călugăr. Mai târziu, din îndemnul Sfântului Cuvios Teodor cel Sfinţit, s-au călugărit atât mama, cât şi fratele său. După moartea Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, Cuviosul Teodor a fost ridicat de către obşte stareţ al tuturor sfintelor mănăstiri întemeiate de stareţul său. Sfântul Teodor cel Sfinţit a trecut la cele veşnice pe data de 16 mai 367 d.H.

“Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodor, părintele nostru. Roagă-te Lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!” (Troparul Sfântului Teodor cel Sfinţit)
Categorie articol: 

Comentarii