Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Luca cel Nou

Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul s-a născut în satul Vitaria din Mesopotamia, din părinţi creştini. Fiind singurul copil dăruit de Domnul-Dumnezeu, părinţii l-au închinat Lui încă din perioada copilăriei. Daniil a îmbrăţişat viaţa monahală la vârsta de doisprezece ani, cu binecuvântarea Sfântului Simeon Stâlpnicul. Mai apoi, Daniil a plecat din mănăstire şi s-a sălăşluit într-un templu păgân, ruinat şi părăsit, aşezat la ţărmul Mării Negre. După o vreme, însă, a urcat pe un stâlp, unde a rămas până la moartea sa, îndurând arşiţa, frigul şi atacurile demonilor. În jurul acelui stâlp s-a strâns, cu timpul, un mare număr de ucenici, pe care Daniil i-a povăţuit prin pilda vieţii lui şi prin cuvânt. Însuşi împăratul Leon cel Mare a venit la stâlpul Sfântului Daniil, fiind însoţit de oaspeţi din străinătate, principi şi aristocraţi cărora, arătându-le stâlpul, le-a mărturisit: “Iată cea mai scumpă comoară a împărăţiei mele!”

Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul şi-a proorocit ziua morţii. Iar în momentul trecerii sale la Domnul, ucenicii i-au văzut pe sfinţii îngeri, pe prooroci, apostoli şi mucenici deasupra stâlpului pe care vieţuise.

“Suindu-te pe stâlp, fericite, ai luminat lumea cu sfintele tale fapte şi ca o stea mult strălucitoare ai depărtat, părinte, întunericul înşelăciunii. Pentru aceasta, te rugam pe tine: luminează şi acum, în inimile robilor tăi, lumina cea neapusa a cunoştinţei!” (Condacul Sfântului Cuvios Daniil Stâlpnicul)

.
Categorie articol: 

Comentarii