Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti la Facultatea de Inginerie

De asemenea, au mai participat studenţi de la Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea din Bacău, Universitatea "Constantin Brâncoveanu" şi de la Universitatea Tehnică a Moldovei, din Chişinău.

Evenimentul s-a desfăşurat pe patru secţiuni: Ingineria mediului, Inginerie mecanică, Inginerie şi management, respectiv Agricultură. La finalul primei zile au fost distinse cu premiul I două lucrări: "Metode de ameliorare a solurilor degradate prin sărăturare în zona extractivă Oprişeneşti, jud. Brăila", realizată de Patricia Florea, din anul I de la masterat, şi "Studiu de caz privind influenţa poluării solului cu metale grele din zona secţiei turnătorie a uzinei S.C. Promex S.A. Brăila", realizată de studenta din anul IV Simona Dragu. Au mai fost oferite premii II, III, menţiuni şi premiul de excelenţă "Tânărul cercetător". Premiile în bani au fost oferite de asociaţia "Arotem" Bucureşti, reprezentată de prof. dr. ing. Paul Polidor Bratu, primarul municipiului Brăila, dr. ing. Aurel Simionescu şi Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. La deschidere au fost prezenţi prefectul Dumitru Popa şi primarul Aurel Simionescu, alături de decanul Adrian Goanţă.
Categorie articol: 

Comentarii