Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Secretariatul General al Camerei a decis îmbunătăţirea sistemului de vot electronic în sala de plen

Potrivit informării prezentate conducerii Camerei, secretarul general Gheorghe Barbu a dispus, în urma unor probleme cu votul electronic apărute în şedinţa de plen din 16 noiembrie 2010, ce au determinat întârzierea votului final cu 20 minute, înfiinţarea unei comisii de anchetă şi încheierea unui contract de prestări servicii de audit de securitate cu S.C. IBM România SRL.
"În urma analizelor efectuate, a rezultat că sistemul de vot electronic prezintă un nivel de securitate corespunzător şi că sunt respectate cele mai bune practici de securitate conform normativelor în domeniu", se arată în documentul transmis conducerii Camerei.
Deşi în urma auditului nu au fost identificate probleme, Secretariatul general a aprobat implementarea, în termen de 45 zile, a unui set de măsuri "în vederea fiabilizării şi creşterii nivelului de încredere privind securitatea sistemului de vot, pe baza concluziilor raportului de auditare efectuat de IBM şi a recomandărilor comisiei de anchetă".
Conform documentului, măsurile vizează fiabilizarea sistemului de vot electronic - upgrade hardware echipamente de calcul de tip PC, configurarea unui calculator PC de rezervă, revizuirea unor proceduri şi a fişelor de recuperare în caz de dezastru referitoare la aplicaţiile/ datele şi sistemele critice, implementarea unui serviciu de mentenanţă post- garanţie pentru sistemul de vot electronic.
Totodată, vor fi luate măsuri pentru creşterea securităţii sistemului de vot electronic - introducerea unui echipament suplimentar de protecţie de tip firewall, actualizarea sistemelor de operare ale calculatoarelor PC cu ultimele pachete de securitate, configurarea sistemelor de operare ale calculatoarelor PC pentru a permite auditarea ulterioară a acestora, autentificarea nominală a utilizatorilor prin parole şi/sau mijloace biometrice.
Categorie articol: 

Comentarii