Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se suspenda depunerea proiectelor pentru dezvoltarea turismului

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a anuntat ca incepind cu data de 19 decembrie, ora 14.00, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare care vizeaza domeniul major de interventie 5.2. - "Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice", din cadrul Axei prioritare 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", in toate regiunile de dezvoltare.
Intrucit majoritatea proiectelor depuse pina in prezent sint concentrate pe o singura operatiune (modernizarea si extinderea structurilor de cazare), Autoritatea de Management considera necesara realizarea unei evaluari cu privire la posibilitatea atingerii indicatorilor Programului Operational Regional prevazuti pentru acest domeniu.
In cadrul domeniului major de interventie 5.2. se finanteaza cinci operatiuni in cadrul carora pot fi dezvoltate proiecte pentru investitii in domeniul turismului. Este vorba despre amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic, valorificarea potentialului turistic montan, dezvoltarea turismului balnear, modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a utilitatilor conexe si crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.
De la data lansarii, in cadrul acestui domeniu major de interventie au fost depuse 88 de cereri de finantare pentru proiecte care vizeaza imbunatatirea serviciilor de cazare. In prezent, se afla in proces de evaluare si selectie 44 proiecte, in valoare totala de 681,9 milioane de lei, din care 362,8 milioane de lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Valoarea proiectelor reprezinta aproximativ 35% din valoarea totala alocata acestui domeniu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii