Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se modifica regulamentul de acces la profesiunea de expert contabil

Ministerul Finantelor a publicat spre dezbatere publica Proiectul de Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 227/2008. Initiativa guvernamentala survine in urma demersurilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) care a transmis Ministerului Economiei si Finantelor propuneri pentru modificarea si completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, propuneri menite sa asigure cadrul legal pentru trecerea membrilor CECCAR de la profesia de contabil autorizat la cea de expert contabil.
"Principala modificare vizeaza contabilii autorizati, membrii activi ai CECCAR care, ulterior promovarii examenului de contabil autorizat, indeplinesc conditia de studii superioare pentru a accede la categoria profesionala de expert contabil, sa sustina examenul de admitere la stagiu numai la disciplinele contabilitate, audit, evaluarea economica si financiara a intreprinderilor si expertiza contabila. Propunerea de modificare se bazeaza pe faptul ca persoanele respective au promovat deja anumite probe cu ocazia sustinerii examenului pentru obtinerea calitatii de contabil autorizat. Propunerile privesc si unele corelari intre textul Regulamentului si textul anexelor la Regulament" - se mentioneaza in proiectul amintit.
"Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 227/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.187 din 11 martie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 12, se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
Art. 121. - Contabilii autorizati, membri activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care ulterior indeplinesc conditia de studii pentru a accede la profesia de expert contabil, sustin examenul de admitere la stagiu la disciplinele contabilitate, audit, evaluarea economica si financiara a intreprinderilor si expertiza contabila.
2. Dupa articolul 15, se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
Art.151.- Pentru situatia prevazuta la art.121 durata pentru elaborarea raspunsurilor este de 4 ore.
3. La anexa nr. 1 la Regulament, sintagma “contabil autorizat cu studii medii/studii superioare” se inlocuieste cu sintagma “contabil autorizat”.
Hotarirea Guvernului nr. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarire, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dindu-se textelor o noua numerotare", se arata in textul initiativei guvernamentale.
De mentionat este faptul ca, potrivit HG nr. 227 din 2008, aflata inca in vigoare, printre disciplinele de concurs se aflau contabilitate, fiscalitate, drept, evaluarea economica si financiara a intreprinderilor, audit, expertiza contabila si doctrina si deontologia profesiei contabile, iar pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat - contabilitate, fiscalitate si drept.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii