Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se caută directori de şcoli

• pentru anul şcolar 2018-2019 sunt vacante 21 de posturi de directori şi adjuncţi la unităţile de învăţământ din Brăila

 

Mai multe unităţi de învăţământ din Brăila au nevoie de manageri pentru anul şcolar 2018-2019! Vorbim de 19 grădiniţe, şcoli şi licee unde sunt vacante posturile de directori sau adjuncţi. În total, sunt “puse la bătaie” 21 de funcţii, iar ocuparea lor se va face prin detaşare în interesul învăţământului.

Conform listei cu posturile vacante publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila, sunt disponibile 8 posturi de directori, la următoarele unităţi: Grădiniţa cu program normal “I. Creangă” Însurăţei, Şcoala Gimnazială Bordei Verde, Şcoala Gimnazială Gropeni, Şcoala Gimnazială Roşiori, Şcoala Gimnazială “Al. Vechiu” Zăvoaia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, Colegiul Tehnic “Ed. Nicolau”, Şcoala Postliceală Sanitară Dr. Luca. Alte 13 posturi sunt destinate directorilor adjuncţi pentru şcolile din Berteştii de Jos, Dudeşti, Galbenu, Roşiori, Stăncuţa, Zăvoaia, Viziru şi pentru liceele “G. Vâslan” Făurei, “M. Basarab” Măxineni, LPS, “P. Istrati” şi “C. Angelescu” Ianca.

Aşa cum reiese din anunţul publicat pe site-ul Inspectoratului, detaşarea se va face pe o perioadă de un an de zile. Pot ocupa această funcţie doar cadrele didactice care îndeplinesc următoarele condiţii: au studii universitare de licenţă;

dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 5 ani; sunt membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional; sunt titulare în învăţământul preuniversitar; au cel puţin gradul didactic II; nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar anterior detaşării, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere.

Însă, pentru a fi numit director sau adjunct la una dintre şcolile cu posturi vacante, candidaţii vor trebui să treacă printr-un proces de selecţie. Concret, aceştia vor susţine un interviu în faţa unei comisii alcătuite din 3 membri ai Consiliului de Administraţie al ISJ Brăila. În cadrul interviului care va dura 20 de minute, profesorii vor trebui să prezinte un plan operaţional pentru anul 2018-2019 pentru şcoala pentru care candidează. De asemenea, aceştia vor răspunde la 3 întrebări privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar.

Punctajul maxim este de 30 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 21 puncte.

Cadrele didactice care aspiră la un post de director îşi pot depune candidatura în perioada 1-2 august. Între 6 şi 10 august sunt programate interviurile.
Categorie articol: 

Comentarii