Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Scutiri de impozit pentru agricultorii afectaţi de calamităţi

Veşti bune pentru agricultorii care anul trecut au avut de suferit din cauza calamităţilor naturale. Guvernul a aprobat anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole, proporţional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfăşurat în anul 2013 activităţi agricole şi care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi. "Aceste prevederi vizează sprijinirea agricultorilor impuşi pe bază de normă de venit, care au înregistrat pagube în cursul anului 2013 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile. Astfel, se va anula, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere", ne-a declarat Ilie Decă, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila.
Pentru a deveni eligibili pentru această scutire, trebuie îndeplinite cumulativ trei condiţii: impozitul să fi fost stabilit pe bază de norme de venit; pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare; producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30%.
De precizat că gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producător agricol, întocmite de către comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite prin ordin al prefectului.
Organul fiscal va emite decizia de anulare a impozitului şi, după caz, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, chiar dacă împotriva actelor administrative fiscale prin care au fost stabilite s-au exercitat ori nu căi de atac. Contribuabilii care au plătit deja contribuţiile vor beneficia de restituirea sumelor achitate.
Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole, inclusiv a obligaţiilor fiscale accesorii va fi stabilită prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

 
Categorie articol: 

Comentarii