Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Schimbari in evaluare la examenele nationale

Ministrul educatiei, Mircea Miclea, a aprobat metodologia de desfasurare a examenelor nationale din vara anului 2006, Teste Nationale si Bacalaureat. In calendarul celor doua activitati nu au intervenit modificari esentiale fata de anul in curs, insa noutatile vin din zona evaluarii.
In cazul Testelor Nationale, daca se contesta note cuprinse între 4,50 - 4,99, nota finala va fi cea obtinuta în urma recorectarii, chiar daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,5 puncte. De exemplu, daca nota initiala contestata a fost 4,80, iar dupa recorectare lucrarea a obtinut 5,12, nota finala este 5,12. Daca la comisia de contestatii la Testele Nationale sau Bacalaureat se constata între nota initiala si nota de la contestatii o diferenta mai mare de 1,5 puncte, comisia va desemna o a treia comisie compusa din doi corectori, iar nota finala va fi media notelor celor doi corectori din a treia comisie. De asemenea, Ministerul a interzis, din nou, cu desavirsire, orice forma de protocol sau stringeri de fonduri, directorii institutiilor de învatamint avind obligatia ca pe tot parcursul anului sa faca instruiri în acest sens. Comisiile judetene de Testare Nationala sau Bacalaureat vor lua toate masurile ca în toate centrele de examen sau evaluare sa se poata servi, contra cost, masa.
Elevii de clasa a VIII-a vor incheia cursurile pe 9 iunie 2006, iar pe 19 iunie se va da prima proba scrisa la limba si literatura romana, matematica se va da pe 21 iunie, iar Istoria romanilor pe 22 iunie. Afisarea rezultatelor preliminare se va face pe 25 iunie, iar cele finale pe 29 iunie. Bacalaureatul, prima sesiune iunie - iulie, se va derula in perioada 26 iunie - 7 iulie, iar sesiunea a doua se va derula in perioada 21 august - 1 septembrie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii