Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Scadentele impozitelor in 2009

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat
calendarul obligatiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru anul
2009, termenele de depunere a declaratiilor si de plata fiind, in
general, similare celor din anii precedenti.
Impozitul pe venit va fi calculat, retinut si virat de contribuabilii
persoane fizice sau juridice care au obligatia retinerii la sursa pina
la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se platesc, la fel ca si
anul trecut. Data de 25 a lunii urmatoare se aplica si platitorilor de
venituri asimilate salariilor, precum si platitorilor de venituri din
drepturi de proprietate intelectuala, vinzarea bunurilor in regim de
consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent,
comision sau mandat comercial, activitati desfasurate in baza
contractelor sau conventiilor civile, activitate de expertiza contabila
si tehnica, judiciara si extrajudiciara, investitii, pensii, premii si
jocuri de noroc.
Exceptie fac microintreprinderile si persoanele fizice care
desfasoara activitati independente, pentru care calculul impozitului
se va face trimestrial, iar viramentul are ca data limita 25 a lunii
urmatoare trimestrului. La termenele mentionate anterior trebuie
depusa si declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general
consolidat (formularul 100). In cazul veniturilor din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, calcularea,
incasarea si plata impozitului se vor face de catre notar pina la
data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, iar
declaratia informativa aferenta (formularul 208) se va depune tot
de catre notari, dar semestrial.
Daca transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau
terenurilor se face prin alta procedura decit cea notariala,
persoanele fizice care realizeaza venituri din aceste operatiuni
trebuie sa completeze declaratia privind veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (formularul 209),
impozitul urmind sa fie calculat si incasat de catre autoritatile
fiscale, nu de notari. Pentru alte proceduri decit cea notariala sau
judecatoreasca contribuabilul trebuie sa declare la Fisc venitul
obtinut in maximum 10 zile de la data transferului.
Persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate
intelectuala, cedarea folosintei bunurilor sau activitati agricole au
posibilitatea ca pina la 31 ianuarie, sa depuna cerere pentru
optiunea de a determina venitul net in sistem real, alternativa care
va fi valabila timp de doi ani consecutiv. Pe de alta parte, cei care
au fost impozitati in sistem real timp de doi ani consecutiv pot sa
depuna, tot pina la data de 31 ianuarie, cerere pentru renuntarea
la aceasta optiune.

Fisa fiscala pentru salarii

Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor vor depune
fisele fiscale (formularul 210) la unitatea fiscala aferenta pina in
ultima zi din februarie, termen in care sint obligati sa transmita o
copie si salariatilor.
Pina la sfirsitul lunii februarie vor depune declaratia privind
impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa
(formularul 205) si platitorii de venituri din drepturi de proprietate
intelectuala, transferul titlurilor de valoare si vinzarea de valuta la
termen, valorificarea de bunuri in regim de consignatie, contract
de agent, comision sau mandat comercial, activitatea de expertiza
contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, precum si din
activitati desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile.

Prima plata anticipata, in martie

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si
din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe
veniturile din arendare si a veniturilor din activitati agricole vor
realiza si in acest an plati anticipate, trimestrial, pina la data de 15
a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv pina la 15 martie, 15
iunie, 15 septembrie si 15 decembrie.
Depunerea formularului 204 reprezentind declaratia anuala de
venit pentru asociatiile fara personalitate juridica va avea loc pina
la 15 martie. Fiecarui asociat i se transmite o copie a declaratiei,
pe baza careia asociatii vor cuprinde in declaratia de venit, venitul
net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.

Declaratia de venit din mai

Declaratia privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si
sursa de venit (formularul 200) trebuie depusa pina la 15 mai, de
persoanele care au obtinut anul trecut venituri din activitati
independente, cum ar fi activitati comerciale, profesii libere,
venituri din proprietate intelectuala, din transferul titlurilor de
valoare, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor sau
activitati agricole determinate in sistem real. Termenul de
depunere este valabil si pentru declararea veniturilor din
strainatate, prin formularul 201.
Tot pina la15 mai va fi depusa si cererea privind destinatia sumei
reprezentind pina la 2% din impozitul pe venitul anual si
deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem
colectiv pentru domeniul locativ (formularul 230).
De asemenea, contribuabilii care obtin venituri din activitati
agricole impuse pe baza de norme de venit trebuie sa depuna,
pina la 15 mai, formularul 221.

Ultimele plati anticipate, in septembrie si noiembrie

Termenul pentru plata anticipata a 50% din impozitul pe venitul din
activitatile agricole, obtinut din cultivarea si valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a
arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea
pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea este 1
septembrie, diferenta urmind sa fie achitata pina la 15 noiembrie.
Pentru sumele obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o
microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica, platitorii
de venituri trebuie sa calculeze si sa vireze impozitul trimestrial,
pina la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestru.
Platitorii de venituri din dividende, dobinzi, din lichidare sau
dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice, precum si platitorii
de venituri din jocuri de noroc, premii in bani si/sau in natura si
pensii vor depune, pina la 30 iunie, declaratia privind impozitul
retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa (formularul 205).
Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe veniturile sub forma
de dividende in cazul sumelor distribuite, dar care nu au fost
platite actionarilor sau asociatilor pina la sfirsitul anului in care s-
au aprobat situatiile financiare anuale trebuie realizata pina la 31
decembrie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii