Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sancţiuni pentru nedepunerea Declaraţiei D112

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, aşadar nedepunerea declaraţiei D112, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice. Directorul executiv al DGFP Brăila, Ilie Decă, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că deşi este obligatorie depunerea on line a Declaraţiei 112, până în prezent nu s-a recurs la măsura amendării contribuabililor care încă mai aduc declaraţia pe suport de hârtie, preferându-se deocamdată o "muncă de prevenire", constând în averismente sau mustrări. Pentru a nu se ajunge în situaţia de a fi amendat, contribuabilul trebuie să ştie care este modalitatea de depunere a Declaraţiei D122.

Modalitatea de depunere

Trebuie precizat că Declaraţia D112 se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.
Pentru depunerea declaraţiei prin Internet, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin Internet este necesară o semnătura electronică, obţinută printr-un certificat digital. Conform Legii nr. 455/2001, certificatele calificate se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul www.mcsi.ro.
După obţinerea certificatului calificat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat, persoana împuternicită trebuie să se înregistreze ca utilizator al serviciului de depunere on-line pe site ANAF, www.anaf.ro (declaratii electronice), astfel: instalează programul Adobe Reader 8.2., descarcă documentul de confirmare de pe portalul ANAF, îl complează şi îl transmite pe e-mail la furnizorul certificatului. După primirea Documentului de confirmare, semnat de furnizorul acreditat, se transmite, prin portal, la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate). După aceea, listează, semnează şi ştampilează cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
În situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă titularul certificatului calificat are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotarârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale). Utilizatorul serviciului de depunere on-line prezintă documentele la orice unitate fiscală (actul de identitate, formularul 150 şi împuternicirea/documentul care atestă calitatea de reprezentant legal). Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen, persoana poate încerca să utilizeze serviciul de depunere declaraţii, chiar dacă nu a primit confirmarea pe mail. Dacă sunt întâmpinate probleme, se trimite mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro.
În vederea încadrării în termenul prevăzut, se recomandă începerea din timp a procedurilor de obţinere a certificatului calificat de semnătură electronică. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa http://www.anaf.ro/, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.
Categorie articol: 

Comentarii