Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sanatatea costa din ce in ce mai scump

In primul semestru al acestui an, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate a inregistrat un consum in valoare de 18.119.026,51 RON pentru medicamente in tratamentul ambulatoriu. Analizind structura prescriptiilor, reprezentantii CJAS au constatat ca majoritatea acestora se acorda in asistenta medicala primara de catre cei 143 medici de familie, unde la un numar de 408.157 consultatii s-au acordat 171.639 prescriptii medicale, cu o valoare medie de 173,32 RON pe reteta si o valoare totala de 8.528.913,82 lei RON.
Dr. Mariana Tarachiu, director executiv al CJAS, ne-a informat ca, din analiza consumului de medicamente gratuite se constata ca cele mai mari valori s-au inregistrat la prescriptiile pentru cele 10 boli cronice mentionate in Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2006, insumindu-se o valoare totala de 5.550.394,47 lei RON, ceea ce reprezinta 30,63% din valoarea consumului total al Casei de Asigurari de Sanatate Braila, aspect ce influenteaza si costul mediu pe prescriptie in asistenta medicala ambulatorie de specialitate.
In acest sens, CJAS a analizat consumul de medicamente pentru bolile cronice si evidenta bolnavilor de pe lista de asteptare pentru HCV si HBV (hepatita cu virus C si B), topul valoric si cantitativ al prescrierii de medicamente pe medici si situatia farmaciilor care elibereaza medicamente compensate si gratuite. "In urma analizei consumului de medicamente, s-au efectuat doua controale la doua cabinete medicale individuale, anume CMI dr. Oreste Dendrinos si CMI dr. Geanina Nicolae, controale ce au vizat retete cu valori prea mari fata de medie. In cadrul actiunii s-au verificat toate fisele de consultatii, cotoare de retetare, registre de consultatii pentru toti pacientii beneficiari de prescrieri medicale, iar in cazul CMI dr. Oreste Dendrinos, datorita deficientelor constatate in documentele aflate in cabinet, s-a luat masura penalizarii respectivului medic", ne-a informat dr. Mariana Tarachiu. De altfel, in primul semestru al acestui an, lucratorii serviciului medical din cadrul CJAS au efectuat ample verificari si evaluari ale serviciilor medicale si farmaceutice, au analizat consumul de medicamente, au monitorizat prescriptiile medicale in tratamentul ambulatoriu si tratamentul pentru cele 10 boli cronice, nefiind omis nici controlul certificatelor medicale acordate angajatilor. Au fost verificati 99 furnizori de servicii medicale si 66 furnizori de servicii farmaceutice, s-au verificat din punct de vedere medical 196 concedii medicale, s-au verificat si aprobat spre decontare 23 dosare stomatologice pentru beneficiarii de legi speciale si 122 recomandari de ingrijiri la domiciliu.

Contracte de 114.816.000 RON cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice

Pentru anul in curs, Casa de Asigurari de Sanatate Braila a incheiat 363 contracte cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, cu o valoare totala de 114.816.000 lei Ron, in contextul dispozitiilor legale care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale pe toate domeniile de activitate suportate din fondul asigurarilor de sanatate. Dupa cum v-am mai informat, negocierea contractelor cu toti furnizorii s-a facut in mai multe runde de intilniri in care s-au prezentat modificarile aparute la normele de aplicare a Contractului - cadru pe anul 2006 si s-au analizat ofertele furnizorilor, urmarindu-se in acelasi timp si incadrarea in perioadele bugetare aprobate, iar dificultatile in negociere au fost cu spitalele, SAJ, farmaciile si serviciile medicale de recuperare - reabilitare, unde prevederile bugetare nu ajung sa acopere oferta de servicii pe trimestrul patru 2006. Din analiza derularii contractelor la jumatatea acestui an, rezulta ca toti furnizorii de servicii medicale si-au realizat valoarea de contract, iar CJAS a decontat integral serviciile realizate in limita sumelor angajate, am aflat de la dr. Mariana Tarachiu.
"Pentru furnizorii de servicii medicale din asistenta primara, asistenta ambulatorie in specialitatile clinice, s-au decontat integral serviciile medicale la valoarea definitiva a punctului. Furnizorii de servicii medicale dentare au beneficiat de regularizari trimestriale in limita fondurilor rezervate in aceasta destinatie, fiind determinat in limita a 10% din fondul serviciilor dentare repartizate trimestrial.
O situatie deosebita la nivelul CAS Braila o reprezinta serviciile de hemodializa si dializa peritoneala, a carui buget a permis contractarea pina la 30 august 2006, fiind necesara o suplimentare de buget cu suma de 760.000 lei RON, unitatea sanitara avind in tratament un numar de 97 asigurati".
Potrivit sursei citate, la furnizorii de servicii farmaceutice s-au facut regularizari lunare, cu sumele neconsumate ca urmare a eliberarii de medicamente gratuite si compensate fata de suma prevazuta pentru luna respectiva, diminuind valoarea contractata initial cu sumele respective, printr-un act aditional
Avind in vedere faptul ca, la nivelul CAS Braila s-a asigurat pina in luna septembrie un consum mediu lunar de 3.700.000 RON pentru eliberarea medicamentelor gratuite si compensate, sumele neconsumate vor fi repartizate pe toti furnizorii in luna octombrie, fiind acoperita, in aceste conditii si luna viitoare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii