Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Salarii mai mari – putere de cumpărare mai mare

Veniturile salariale continuă să crească, la fel şi puterea de cumpărare a populaţiei. Se reconfirmă astfel succesul angajamentului politic al PSD de a aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor şi în egală măsură se face dovada că opoziţia e ruptă de realitate negând evidenţa şi cifrele statistice.

Astfel, salariul mediu net exprimat în euro a crescut cu 44% în guvernarea PSD faţă de cât era în august 2016 în guvernarea Cioloş.

Industria, motor puternic de creştere economică, funcţionează din ce în ce mai bine, înregistrându-se o creştere a cifrei de afaceri an de an în toate domeniile de activitate. Agricultura este pentru al treilea an în top, în anul precedent obţinându-se  cea mai mare producţie de grâu şi de porumb din UE. România a atras peste 8,5 miliarde de euro fonduri europene – ajungându-se la 28% procent de absorţie din totalul fondurilor alocate, iar până la finalul anului se va ajunge la 40% absorţie. Toate acestea demonstrează încă o dată că măsurile cuprinse în programul de guvernare al PSD au fost bine ţintite şi au generat plus valoare economică.

Investiţiile de peste 50 miliarde lei ce se vor realiza în acest an vor produce efecte benefice în întreaga economie, generând o creştere economică până la finalul anului de 5,5% (în primul trimestru Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat confirmând o creştere economică de 5,1% a doua din Europa, comparativ cu 1,5% media europeană), determinând pentru prima dată în istoria României realizarea unui produs intern brut de 1022 miliarde de lei. În acest fel se va asigura finanţarea Sănătăţii cu 50,2 miliarde lei, cu 6 miliarde mai mult faţă de 2018 şi cu 17,4 miliarde lei în plus faţă de 2016, a Educaţiei cu 33,2 miliarde lei, cu 10 miliarde în plus faţă de 2018. Investiţile totale vor fi în sumă de  49,9 miliarde lei cu 15,7 miliarde în plus faţă de 2018, asigurând finanţarea  proiectelor din programele naţionale de dezvoltare locală prin care se realizează: străzi asfaltate, apă, canal, gaze, dispensare, grădiniţe, şcoli în toate localităţile ţării, judeţul Brăila având în lucru în diverse stadii 99 de proiecte cu o finanţare consistentă.

De asemenea sunt prevăzute finanţări multianuale de 1,9 miliarde de euro pentru reabilitarea sistemelor şi a staţiilor de irigat şi în alte sectoare din agricultură. Punerea în practică a acestor proiecte va genera noi locuri de muncă, în guvernarea PSD asigurându-se angajarea a peste 250.000 de oameni în diverse sectoare de activitate, pe cale de consecinţă România înregistrând o rată medie a şomajului de 3,1% mult mai mică comparativ cu media europeană.

Toate acestea sunt date şi fapte concrete reliefate de cifre statistice care dau măsura unei guvernări temeinice ce asigură echilibru dar şi prosperitate, determinând ca salariul mediu net să fie mai mare cu peste 50% faţă de cât era în guvernul Cioloş, iar puterea de cumpărare crescând cu 39% raportată la salariul net şi cu 18% raportată la pensia medie.

Climatul economic sănătos, fiscalitatea redusă, sprijinul guvernamental pentru investiţii, susţinerea  iniţiativei private, creşterea economică constantă, rezultatele din agricultură, toate acestea au asigurat şi asigură creşterea salariilor şi a pensiilor precum şi fondurile necesare pentru investiţii, sănătate, educaţie şi celelalte domenii.

Astfel au fost majorate conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, toate salariile din sectorul bugetar. În sănătate, veniturile medicilor şi asistentelor s-au dublat şi în unele cazuri s-au triplat, în educaţie sunt creşteri semnificative ale veniturilor, în administraţia publică, s-au dublat salariile actorilor, a celor din domeniul cultural artistic, sunt creşteri substanţiale ale salariilor la nivelul cadrelor  din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei  şi ale altor categorii de bugetari. Salariul minim a ajuns la 2080 lei pentru toate categoriile de angajaţi, la cei cu studii superioare fiind de 2350 lei , iar pentru cei din construcţii ridicându-se la 3000 lei lunar.

Pensii mai mari

Au crescut an de an pensiile, valoarea punctului de pensie va ajunge de la 1 septembrie anul acesta la 1265 lei faţă de 1100 lei cât este în prezent, în 2021 va fi de 1775 lei. Pensia minimă va creşte de la 1 septembrie la 704 lei  faţă de 640 cât este în prezent. Pensionarii nu mai plătesc CAS şi CASS, iar impozitul la pensiile peste 2000 lei este de 10% faţă de 16% cât era până la această reducere. Pensiile sub 2000 lei nu se mai impozitează. Creşterea punctului de pensie era în iulie 2018 faţă de decembrie 2016 de 26,2% şi se va majora cu 15% de la 1 septembrie 2019, ajungându-se la o majorare de 45% faţă de decembrie 2016.

Indemnizaţiile şi sporurile invalizilor şi veteranilor de război au crescut de la 259 lei lunar la 1500 lei lunar pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru cei din gradul II, de la 231 lei la 1000 lei lunar, iar pentru cei încadraţi în gradul III de la 231 lei la 900 lei lunar, iar indemnizaţia veteranilor de război şi a văduvelor de război a crescut la 600 lei lunar faţă de 161 lei lunar.

Alocaţiile pentru copii au crescut de la 84 lei la 150 lei lunar, iar cele ale copiilor cu dizabilităţi  de la 200 lei  la 300 lei lunar. Au fost majorate drepturile persoanelor cu handicap şi prestaţiile sociale de care beneficiază acestea precum şi ale părinţilor sau tutorilor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor cu handicap. S-au majorat bursele studenţilor şi s-a acordat gratuitate pe CFR pentru toţi studenţii în număr nelimitat de călătorii.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar pe o perioadă de 12 luni, suma de 2250 lei pentru fiecare absolvent încadrat, aceeaşi sumă fiind acordată lunar şi pentru absolvenţii angajaţii din rândul persoanelor cu handicap precum şi pentru angajarea de şomeri cu vârste de peste 45 de ani sau a persoanelor care mai au 5 ani până la pensionare. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi ai şcolilor speciale beneficiază de prima de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

De asemenea persoanele care ocupă un loc de muncă la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu şi au fost iniţial înregistrate ca şomeri beneficiază de o primă de instalare neimpozabilă destinată cheltuielilor pentru locuire sau pentru reîntregirea familei, prima acordându-se diferenţiat şi variind de la 12500 lei până la 15500 lei. Se acordă şi o primă de relocare neimpozabilă în valoare de 900 de lei.

Creşterea economică, majorarea veniturilor tuturor categoriilor socio-profesionale, creşterea puterii de cumpărare, dezvoltarea economiei pe toate segmentele de activitate, care a generat investiţii, crearea de noi locuri de muncă şi scăderea şomajului, măsurile în beneficiul categoriilor defavorizate, toate acestea dovedesc că PSD implementează un program de guvernare sustenabil, plecând de la realitatea socială şi economică din România, şi care dovedeşte că îşi atinge scopul de a crea bunăstare pentru toţi românii.
Categorie articol: 

Comentarii