Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S-a schimbat legea pentru zilieri. Care sunt principalele modificări

• limitarea numărului de zile de muncă pe an, cu mici excepţii, amendă pentru zilierii care nu respectă noul termen, eliminarea mai multor domenii de activitate în care se putea apela la munca ocazională, sunt doar câteva dintre schimbări

 

La finele anului trecut, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează legea care reglementează munca zilierilor, iar actul a intrat deja în vigoare cu câteva zile înainte de Revelion. Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila a emis un comunicat în care sunt precizate principalele modificări aduse Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, prin intermediul OUG 114/2018.

Una dintre schimbări este introducerea unor limitări ale numărului de zile pentru prestarea activităţilor. Spre exemplu, un zilier nu poate munci mai mult de 120 de zile, adică circa 4 luni, în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari. Intervin însă şi câteva excepţii în cazul zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Apoi, beneficiarul nu poate folosi o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţi ziliere. Însă, dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea de 25 de zile, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

O altă noutate este introducerea unei noi amenzi pentru nerespectarea de către zilier a prevederilor legate de termenul de 120 de zile/an. Sancţiunea începe de la 500 lei şi poate ajunge până la 2.000 lei.

Cea de-a treia modificare şi, probabil, foarte importantă, este aceea că au fost eliminate foarte multe domenii de activitate în care se putea apela la munca necalificată cu caracter ocazional, “această activitate putând fi prestată numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, respectiv: agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; pescuit şi acvacultură - diviziunea 03”, se menţionează în comunicatul emis de ITM Brăila.

Modificările au cuprins şi modalitatea de achitare a amenzii. Spre exemplu, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Categorie articol: 

Comentarii