Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S-a majorat si ajutorul de deces

Potrivit informatiilor furnizate de Casa Judeteana de Pensii, ajutorul de deces s-a majorat, in 2007 acesta fiind de 1270 lei, comparativ cu 1077 lei, cit era in 2006. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor de stat in acest an este de 1270 lei. Aceasta este, de fapt, suma care se ia in considerare atunci cind se acorda ajutoarele de inmormintare. Ajutorul de deces se acorda unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile de inmormintare si care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile prevazute de lege sau in lipsa acestora, oricarei alte persoane care dovedeste cu acte ca a preluat costurile intervenite in aceasta situatie. In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de virsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. In lipsa acestuia, se poate prezenta actul medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia. In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din suma cuvenita unui asigurat sau pensionar, adica 635 lei.
O alta noutate o constituie nivelul minim al venitului asigurat lunar in cazul celor care depun declaratie de asigurare sau incheie contract de asigurare. Astfel, suma este de 318 lei, in timp ce nivelul maxim este de 6350 lei.
Procentul reprezentat de contributia de asigurari sociale este de 29% pentru salariatii care lucreaza in conditii normale de lucru, de 34% pentru cei care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite si de 39% pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in conditii speciale. In ceea ce priveste cota de contributii pentru concedii medicale si indemnizatii aceasta este de 0,85%.
Categorie articol: 

Comentarii