Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sănătatea cetăţeanului – o prioritate a PSD

Scopul fundamental al oricărui sistem de sănătate este să răspundă adecvat nevoilor concrete ale pacienţilor, pentru acest motiv este de dorit ca politicile publice din domeniul sanitar să fie bine conturate şi predictibile.

Pe lângă aceste scopuri fundamentale există o serie de scopuri „auxiliare”, cum ar fi: accesul, calitatea şi eficienţa serviciilor de sănătate, implicarea comunităţilor şi dezvoltarea durabilă a sectorului sanitar. Scopurile auxiliare sunt la fel de importante ca şi cele fundamentale, contribuind în ultimă instanţă la asigurarea unei mai bune sănătăţi, a unei capacităţi mai bune de a răspunde la nevoile şi aşteptările legitime ale populaţiei şi la o echitate mai mare în finanţarea serviciilor de sănătate.

În aceste condiţii programul de guvernare al PSD şi-a propus să acorde o atenţie deosebită asigurării drepturilor cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii pe principii de echitate şi angajamente solidare din partea statului şi a individului, caracteristici obligatorii pentru sistemul de sănătate. Realizarea acestor deziderate este posibilă doar prin sporirea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale, şi implementarea strategiilor de gestionare continuă a calităţii serviciilor de sănătate, cât şi implicarea activă a societăţii civile în luarea deciziilor.

PSD consideră că accesul la serviciile de sănătate este un drept fundamental al individului. De altfel, pentru ţările din Uniunea Europeană accesul la serviciile de sănătate este statuat la nivel legislativ şi garantat în Cartea Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene art.33 „Oricine are dreptul la accesul la serviciile medicale preventive şi dreptul de a beneficia de tratament medical”.

Viziunea PSD în domeniul sănătăţii este construită în jurul cetăţeanului şi nu a sistemului medical, scopul final fiind acela ca individul să nu se mai deplaseze pentru un act medical de calitate, ci sistemul să fie construit cât mai aproape de cetăţean.

Una  din propunerile PSD pentru acest obiectiv este aceea de a generaliza iniţiativa înfiinţării centrelor de permanenţă care ar degreva foarte mult din activitatea celor de la Unităţile de Primiri Urgenţă de micile probleme.

Pentru multe astfel de mici probleme, dar extrem de supărătoare pentru fiecare dintre noi,  nu este  nevoie să ajungem la Urgenţe, unde vom aştepta, foarte probabil, câteva ore, până când vor fi consultaţi pacienţii cu probleme grave de sănătate. Am putea apela, de exemplu, la unul din centrele de permanenţă din judeţ. Acestea asigură asistenţa medicală atât pentru persoanele asigurate, cât şi pentru cele neasigurate. Echipele de gardă sunt formate din medic şi asistent medical. Consultaţiile şi tratamentul sunt asigurate în mod gratuit şi oricine poate apela la un astfel de centru de permanenţă. Trebuie ca centrele de permanenţă să fie deschise în zilele lucrătoare între orele 20:00 si 8:00 şi,  non-stop, sâmbăta şi duminica, de sărbătorile legale şi în zilele declarate libere de guvern.

Astfel,  dacă în acest moment la nivelul judeţului Brăila este înfiinţat şi funcţionează un centru de permanenţă în oraşul Însurăţei, pentru  finele anului 2017  PSD Brăila susţine înfiinţarea de astfel de centre de permanenţă, printr-o colaborare CJ cu CLM în toate marile localităţi ale judeţului: in Municipiul Brăila, oraşele Ianca, Făurei dar şi în Tufeşti, Şuţeşti şi Dudeşti.

O alta direcţie prioritară pentru PSD este creşterea accesului şi a calităţii serviciilor de asistenţă medicală şi totodată reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor de specialitate prin proiecte susţinute din fonduri europene. Asistenţa în dezvoltarea proiectelor pentru a facilita obţinerea de fonduri este esenţială şi reprezintă o prioritate a PSD.

PSD va acorda prioritate formării cadrelor medicale pentru furnizarea de servicii de prevenţie, diagnostic precoce şi creşterea calităţii actului medical. în acest proces, investiţia în resursa umană, cât şi pregătirea şi atragerea de personal medical sunt esenţiale. Acestea se pot realiza prin:

• Revizuirea sistemului de salarizare în direcţia flexibilizării şi stimulării performanţei şi competitivităţii prin excluderea profesiei medicale şi de asistent medical, inclusiv moaşe din categoria personalului bugetar;

• Asigurarea formării unui număr adecvat de categorii de personal cu preponderenţă pentru specialităţile deficitare;

• Asigurarea de condiţii suplimentare/motivante, în vederea instalării de cabinete medicale în zonele defavorizate.

• Acordarea unor facilităţii la deschiderea cabinetelor medicale ale medicilor de familie şi ale medicilor din ambulatoriul de specialitate, centrelor multifuncţionale, inclusiv diminuarea redevenţelor la un nivel acceptabil şi coplata la utilităţi etc.

PSD propune românilor un program în domeniul sănătăţii care să asigure asistenţa medicală primară şi de specialitate tuturor cetaţenilor conform necesităţilor şi cerinţelor de la nivel european.

 

Medic Voineag Cristiana

Consilier Local Municipal
Categorie articol: 

Comentarii