Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Recuperatori pentru Fisc

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat, recent, procedura de selectie a lichidatorilor si a administratorilor judiciari agreati de Ministerul Finantelor pentru recuperarea datoriilor catre stat care depasesc trei milioane de lei. Potrivit ordinului ANAF, pentru participarea la selectie a potentialilor lichidatori, ofertantii trebuie sa depuna o serie de documente, printre care certificatul de atestare fiscala, o dovada din partea Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat profesional sau disciplinar in ultimii trei ani, portofoliul de societati reorganizate sau lichidate si o declaratie prin care ofertantul sa garanteze accesul autoritatilor fiscale la informatiile cuprinse in dosarul de lichidari sau reorganizarea firmei vizate. Lista lichidatorilor si a administratorilor judiciari selectati va fi publicata pe pagina de Internet a ANAF.
Onorariul lunar al administratorului sau al lichidatorului nu poate fi mai mare de 2.000 lei/luna, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor. In plus, administratorul sau lichidatorul desemnat in procedura insolventei va putea primi onorariu de succes care, insa, nu poate depasi 7% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor. Proiectul mentionat prevede ca lichidatorii sau administratorii judiciari pot primi onorariu de succes si in cazul recuperarii a mai mult de jumatate din valoarea creantei. Astfel, onorariul de succes va reprezenta cel mult 7% din suma incasata din valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, numai in situatia in care creanta este recuperata integral in termen de un an de la data deschiderii procedurii.
Pentru creantele recuperate in proportie de peste 80%, inclusiv, in termen de 18 luni, nivelul maxim al onorariului va fi de 6%. In cazul in care creanta este acoperita intr-un procent mai mare de 50%, in doi ani de la momentul deschiderii procedurii, administratorul sau lichidatorul va primi un onorariu de succes de maximum 5% din suma incasata din valorificarea bunurilor, exclusiv TVA. Legea privind procedura insolventei a intrat in vigoare in luna iulie, inlocuind prevederile Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii