Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rapoartele de autoevaluare ale scolilor trebuie publicate

Rapoartele de autoevaluare ale scolilor trebuia sa fie facute publice pina pe 15 octombrie, conform Ghidului comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamint preuniversitar. Responsabilul privind comunicarea la Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamintul Preuniversitar (ARACIP), Violeta Gogu, a precizat ca prin publicare se intelege: publicarea pe pagina web a scolii - daca aceasta exista, punerea la dispozitie a acestor informatii tuturor persoanelor interesate, comunicarea unor informatii concise in sedintele cu parintii, consultarea rapoartelor la Inspectoratul Scolar. Evaluarea interna presupune centralizarea rezultatelor obtinute intr-un an de zile. Se iau in considerare rezultatele Testelor nationale, Bacalaureat, la invatamint, situatie disciplinara, precum si dotarile cu material didactic, relatiile cu comunitatea etc.
Aceste rapoarte cuprind mai multe sectiuni. In prima sectiune se ofera informatii privind: datele de identificare ale scolii, efectivele de elevi la inceputul anului scolar, personalul didactic de conducere, personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, informatii privind spatiile scolare, spatiile auxiliare, spatiile administrative, informatii despre curriculum. In partea a doua se descriu activitatile de imbunatatire a calitatii realizate, iar in partea a treia se identifica nivelul de realizare a indicatorilor de performanta conform standardelor de acreditare si evaluare periodica si standardele de referinta. In ultima parte, a patra, se publica planul de imbunatatire a calitatii educatiei oferite pentru anul scolar urmator.
La partea a treia sint luati in consideratie 43 de indicatori structurati pe trei domenii: capacitate institutionala, eficacitate educationala si managementul calitatii. Pe domeniul capacitate institutionala se au in vedere structurile administrative si manageriale, baza materiala si resursele umane. Pe domeniul eficacitate educationala se va viza continutul programelor de studiu, rezultatele invatarii, activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, activitatea financiara a organizatiei. Pentru domeniul Managementul calitatii se au in vedere: strategiile si procedurile pentru asigurarea calitatii, procedurile privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate, procedurile obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii, procedurile de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral, accesibilitatea resurselor adecvate invatarii, baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii, transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite, functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.
La fiecare dintre aceste capitole exista mai multi indicatori, care pot fi apreciati prin diferite niveluri de indeplinire: nesatisfacator, satisfacator, bine, foarte bine, excelent. Aceste niveluri de apreciere vor avea si corespondent in culori: excelent - albastru, foarte bine - verde, bine - portocaliu, satisfacator - galben si nesatisfacator - rosu.
Categorie articol: 

Comentarii