Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Radierea unei firme este mai dificila decit infiintarea ei

Desfiintarea unei societati comerciale, din diferite motive, necesita parcurgerea mai multor etape si implica pierderea de timp si bani. Actiunea in sine poate fi realizata fie de insusi asociatul firmei/delegatul acesteia, fie - contra-cost - de catre angajatii Registrului Comertului.
Pentru dizolvarea voluntara a unei societati cu raspundere limitata (SRL) cu asociat unic, solicitantul trebuie sa depuna la ORC un dosar ce va cuprinde mai multe documente. In prima faza acesta trebuie sa depuna cererea de inregistrare in original (intr-un exemplar), actul modificator al actului constitutiv - original, plus doua copii, dovezile privind plata taxelor legale (taxa judiciara de timbru, in original, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, timbre judiciare), iar daca este cazul - imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (in original).
"Indiferent de forma de societate (SRL, SNC, SA, SCS, SCA), intr-o prima etapa se va depune hotarirea de dizolvare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor spre mentionare in Registrul Comertului si publicare in Monitorul Oficial, si abia dupa expirarea termenului de 30 de zile se va solicita inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii propriu-zise de dizolvare a societatii", ne-a declarat directorul ORC Braila, Veronica Tuta. Dupa cele 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial, solicitantul va putea demara, asadar, a doua etapa a demersului sau.

Documentele necesare

Solicitantul trebuie sa depuna la Registrul Comertului o cerere de radiere (trei exemplare), certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta, certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale, dovezile privind plata taxelor legale (taxa judiciara de timbru, taxa de registru si timbrele judiciare), iar daca este cazul - imputernicirea amintita mai sus, precum si dovada agentiei teritoriale pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu - daca societatea respectiva este autorizata sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului.
Filele din dosar se numeroteaza in ordine, incepind de la coperta din dreapta, completindu-se obligatoriu, si opisul inclus in cerere.
In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in copii traduse si legalizate.
Toate formularele necesare se distribuie la nivelul ORC. Taxele legale se achita in numerar sau cu card bancar la casieria ORC. Totodata, taxele si tarifele pot fi achitate si cu mandat postal sau ordin de plata. Taxele judiciare de timbru se achita la Trezorerie.
In ceea ce priveste durata desfasurarii procedurii de dizolvare si radiere a unei societati comerciale din Registrul Comertului, potrivit prevederilor Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor de inregistrare in Registrul Comertului, " in situatia in care cererea de inregistrare in Registrul Comertului contine toate documentele solicitate de lege si/sau de catre judecatorul delegat, termenul de solutionare a cererii si de eliberare a certificatului de inregistrare de mentiuni este de 5 zile.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii