Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proiecte Erasmus pentru elevii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila

• două proiecte cu fonduri europene vor fi inplementate de unitatea şcolară: “Bridging Cultures” şi “We - the children of Mother Earth”

 

Graţie fondurilor europene obţinute prin programul Erasmus Plus, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila implementează noi proiecte în anul şcolar 2018-2019. Astfel, prin intermediul proiectului Erasmus “Bridging Cultures”, cu numărul de referintă  2018-1-RO01-KA229-04625, ce se derulează în perioada 01.09.2018-30.08.2020, elevii şcolii vor învăţa şi vor înţelege importanţa conservării patrimoniului cultural. Parteneriatul este alcătuit din şase ţări europene - coordonator - Romania, parteneri - Turcia, Portugalia, Polonia, Bulgaria şi Grecia.

Un alt proiectul Erasmus este “We - the children of Mother Earth”, cu numărul de referinţă  2018-1-PL01-KA229-050926, ce se implementează în perioada 31.10.2018-30.05.2020 şi care va contribui la dezvoltarea spiritului ecologic al elevilor din cadrul şcolii. Proiectul include un parteneriat alcătuit din şase ţări europene, şi anume: coordonator - Polonia, parteneri - România, Turcia, Portugalia, Croaţia şi Lituania.

Până în prezent au fost organizate două activităţi de învăţare la nivel european în cadrul proiectului “Bridging Cultures”, în perioada 02-08 decembrie 2019 în Turcia, respectiv în perioada 10-16 martie 2019 în Bulgaria. Activităţile interactive din cadrul mobilităţilor au permis elevilor cu cerinţe educative speciale să îşi îmbunătăţească cunoştinţele prin învăţarea bazată pe cooperare, prin crearea unui cadru firesc de relaţionare, familiarizarea cu aspecte specifice diferitelor culturi şi respectarea unor reguli de convieţuire socială. În ambele mobilităţi au fost prezenţi cinci elevi şi doi profesori din cadrul şcolii.

Prima întâlnire transnaţională în cadrul proiectul, “We - the children of Mother Earth”, a fost organizată în perioada 18-22 martie 2019 şi au participat şase elevi însoţiţi de doi profesori. Activităţile de învăţare au fost organizate sub forma unor ateliere de lucru, vizite şi tururi ghidate însoţite de sesiuni de feed-back, lecţii interactive şi jocuri în natură, la şcoala locală, precum şi prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri specifice regiunii Bialowieza - Polonia.

Pentru organizarea şi implementarea proiectului s-au implicat următorii profesori: Manager de proiect profesor - Stelinina Copae; coordonator de proiect - prof.  Anca David şi membrii echipei de proiect - profesorii Ionel Dermengiu, Rodica Bursuc, Raluca Dan şi Teodora Ghimpe.
Categorie articol: 

Comentarii