Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proiect pentru îmbunătăţirea capacităţii de angajare şi a spiritului antreprenorial

La sediul SC "Ceprohart" Brăila, s-a desfăşurat, ieri, conferinţa finală a proiectului "Parteneriat pro ocupare şi dezvoltare vocaţională", finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială - componenta Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul este realizat de Ceprohart Brăila în parteneriat cu "Universitatea Dunărea de Jos" din Galaţi şi s-a derulat în perioada decembrie 2008 - noiembrie 2009. În cuvântul de deschidere, directorul Ceprohart, Dan Buteică, a subliniat efortul considerabil făcut de firmă, care suportat o cofinanţare de 20% din valoarea totală a proiectului. Rezultatele obţinute au fost prezentate de către directorul de proiect, Monica Cosma, care a precizat că obiectivul principal a vizat dezvoltarea capitalului uman din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, prin îmbunătăţirea capacităţii de angajare şi a spiritului antreprenorial. Echipa de implementare şi-a propus dezvoltarea abilităţilor de învăţare continuă a 50 de persoane şi ocuparea a 20% din persoanele grupului ţintă aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Brăila şi Galaţi. Prin implementarea proiectului, 77 de persoane au fost recrutate şi consiliate privind orientarea profesională şi informarea privind piaţa forţei de muncă, 44 persoane au fost mediate în vederea ocupării unui loc de muncă, 41 angajatori au participat la mediere directă, 10 persoane au fost iniţiate pentru începerea unei activităţi independente sau a unei afaceri. De asemenea, au fost organizate 2 cursuri de formare profesională, unul de iniţiere în profesia operator în domeniul proiectării asistate de calculator, iar celălalt de iniţiare în competenţe antreprenoriale, pe care le-au absolvit 94 de persoane. Tot ca rezultate ale proiectului mai menţionăm instruirea a 33 de persoane în cadrul workshop-urilor privind tehnici de căutare a unui loc de muncă şi modalităţi de susţinere a unui interviu în vederea angajării, precum şi angajarea a 10 persoane.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii