Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Programe de formare profesională gratuite pentru şomeri, organizate de AJOFM Brăila

• persoanele care îşi caută un loc de muncă au şansa de a obţine o calificare în următoarele meserii: lucrător în creşterea animalelor, brutar, lucrător finisor în construcţii • brăilenii interesaţi trebuie să aibă minim 8 clase

 

O şansă în plus de angajare pentru brăilenii care îşi caută un loc de muncă! Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila anunţă că

în perioada următoare şomerii aflaţi în evidenţa instituţiei se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesională gratuite, în următoarele ocupaţii/meserii: lucrător în creşterea animalelor (în localitatea Galbenu), brutar, lucrător finisor în construcţii.

Singura cerinţă pentru a putea participa la aceste cursuri este ca brăilenii interesaţi să aibă minim 8 clase. Cheltuielile cu organizarea acestor programe vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

AJOFM Brăila precizează că şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularii ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei); este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă; se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

“Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare, consiliere, medierea muncii, formare profesională, ş.a., se vor prezenta la sediul AJOFM. Brăila, din B-dul Dorobanţilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu următoarele documente: actul de identitate; actele de studii şi de calificare; carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale”, precizează AJOFM Brăila printr-un comunicat de presă.

Informaţii suplimentare se pot obţine şi la Centrul de Formare Profesională al agenţiei, din str. Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239.613.034.
Categorie articol: 

Comentarii