Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Profesor de la Berkley University la Facultatea de Inginerie Brăila

În faţa unui public format din cadre didactice din facultate, studenţi, masteranzi, ingineri constructori din Bucureşti, Brăila şi Galaţi, au fost prezentate prelegeri pe temele: Relaţii profesor-student şi rolul învăţământului în S.U.A. şi Principiile de bază în construcţii, confort, securitate, întreţinere şi durabilitate.

Prof. dr.ing. Theodore Vornicu a vorbit despre modul în care este abordată relaţia profesori-student în SUA şi preocupările studenţilor americani. Profesorul invitat a spus că în Statele Unite cadrele didactice sunt evaluate în mod constant de studenţi prin intermediul unor chestionare ample ce stau la baza salarizării cadrului didactic şi chiar la prelungirea contractului de angajare. Referitor la principiile de bază din construcţii, prof. dr.ing. Theodore Vornicu a trecut în revistă cerinţele principale care trebuie avute în vedere la realizarea construcţiilor şi a prezentat exemple concludente din diverse state europene sau din SUA. "În urma discuţiilor efectuate între conducerea facultăţii şi prof dr. ing. Theodore Vornicu s-a desprins ideea de a organiza într-un viitor apropiat o colaborare între cadrele didactice şi specialiştii din cadrul firmelor de construcţii privind problemele prezentate la acest seminar. De asemenea, organizatorii au stabilit ca pe viitor în fiecare an să se organizeze astfel de evenimente, în care firmele să prezinte tehnologii noi aplicate în domeniul construcţiilor şi rezultatele obţinute, precum şi cercetările realizate în cadrul facultăţii", a sus decanul Facultăţii de Inginerie, conf. univ. dr. ing. ec. Adrian Goanţă.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat de către Facultatea de Inginerie din Brăila, şef de lucrări dr.ing. Ştefania Ionescu, asist. dr.ing. Diana Anghelache, prep.drd.ing. Fănel Şcheaua, conf. ec. dr. ing. Adrian Goanţă, care a şi moderat întâlnirea, şi firma de construcţii "Trident".
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii