Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prime pentru absolventii care se incadreaza in munca

Din acest an, absolventii institutiilor de invatamint si absolventii scolilor speciale, in virsta de minimum 16 ani, pot beneficia, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de niste prime, atunci cind se incadreaza in munca. Acest lucru este prevazut de o Ordonanta de Urgenta care modifica si completeaza Legea nr.76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Astfel, daca sint inregistrati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, vor primi o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii. De asemenea, in cazul celor care se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, vor primi o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, pina la expirarea perioadei de acordare a acesteia. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii.
"Nu beneficiaza de aceste drepturi absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu; cei care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani; cei care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamint; absolventii institutiilor de invatamint fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca si cei pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza", a precizat Simona-Ely Chioibas, director executiv al AJOFM Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii