Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria Frecăţei caută ofertanţi pentru extinderea reţelei de apă

Administraţia locală din comuna Frecăţei a lansat o ofertă publică firmelor de construcţii reţele edilitare, de a se înscrie la licitaţia privind adjudecarea unui contract de 8,52 milioane lei (fără TVA) vizând dezvoltarea reţelei de apă potabilă în zonă. Concret, potrivit anunţului de licitaţie, obiectul contractului este înfiinţarea unei reţele de alimentare cu apă pentru satul Titcov (aflat la aproximativ 10 km distanţă de Frecăţei), reabilitarea plus extinderea reţelei existente la Salcia pentru satele Frecăţei, Agaua şi Salcia. Potrivit anunţului, licitaţia ar urma să se deruleze în data de 10 septembrie, la sediul Primăriei Frecăţei, începând cu ora 11.00. În viziunea beneficiarului lucrărilor, adjudecatarul licitaţiei ar trebui să fi realizat în ultimii 3 ani o cifră de afaceri medie de cel puţin 5 milioane lei (fără TVA). De menţionat este că ofertanţii trebuie să depună şi o garanţie de participare la licitaţie de 42.000 lei, precum şi o garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea contractului de achiziţie publică. La evaluarea ofertelor, comisia locală va ţine cont de preţul oferit şi termenul de execuţie, cu menţiunea că preţul oferit este cel mai important criteriu (70% din punctaj).

Sistemul proiectat pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Frecăţei, Agaua şi Salcia va fi o combinaţie de reţea inelară şi ramificată şi va fi alcătuită în prima fază de execuţie dintr-o reţea de distribuţie principală, precum şi un sistem de captare a surselor de apă subterană prin puţuri forate. De asemenea, în anunţul primăriei din Frecăţei se subliniază că decontarea lucrărilor ce vor fi efectuate de adjudecatarul desemnat prin licitaţie se va face în funcţie de sumele alocate de către Guvernul României, întrucât proiectul este finanţat prin Programul "Alimentare cu apă a satelor".
Categorie articol: 

Comentarii