Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria cumpără autobuze noi "Braicar"-ului

Municipalitatea vrea să cumpere societăţii de transport în comun din subordinea sa 10 autobuze noi pentru a suplini lipsa din trasee a tramvaielor blocate în depouri din cauza lucrărilor la principalele artere rutiere din oraş. În acest sens a lansat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) procedura de achiziţie publică a maşinilor pentru care este dispusă să plătească maxim 3,27 milioane de lei. Pentru această achiziţie, procedura aleasă este licitaţia deschisă, fără etapă finală licitaţie electronică, având criteriu de selecţie a ofertei câştigătoare "Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Practic, componenta de preţ a ofertei va genera 55% din punctaj, în timp ce 25% va veni pe partea de impact energetic şi de mediu, 10% pentru garanţia oferită şi, în fine, 10% pentru termenul de livrare. Participanţilor li se cere să constituie o garanţie de participare de 65.400 lei, precum şi o garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea contractului fără TVA. De asemenea, se vor accepta oferte doar din partea firmelor sau asocierilor care fac dovada că, în ultimii 3 ani, au realizat o cifră de afaceri medie de minim 6 milioane de lei pentru acelaşi tip de furnizare. În plus, ofertanţii trebuie să aducă un certificat de conformitate CE din care să reiasă valoarea emisiilor de CO, NOX, NMHC, particule şi consumul de carburant sau dacă nu o declaraţie a producătorului în acest sens având la bază un raport de încercări emis de un serviciu tehnic agreat de Comisia Europeană pentru efectuarea testelor respective. Aşa cum am spus, valoarea achiziţiei este de 327.000 lei pentru fiecare autobuz urban nou nouţ, cheltuiala urmând a fi făcută din bugetul local.
După cum ne-a declarat reprezentantul beneficiarului achiziţiei, maşinile sunt cumpărate pentru a înlocui temporar tramvaiele care în această perioadă nu mai circulă prin zona centrală a oraşului din cauza lucrărilor de modernizare a căilor de rulare. "În perioada următoare, Primăria Brăila organizează licitaţie pentru cumpărarea a 10 autobuze noi necesare transportului public. Această achiziţie vine în întâmpinarea nevoii de deplasare afectată în această perioadă ca urmare a lucrărilor de investiţii la calea de rulare a tramvaielor şi care au făcut ca transportul cu tramvaiul să nu se poată desfăşura. Astfel autobuzele vor suplini în condiţii cât mai bune pentru călători lipsa tramvaielor în trasee", ne-a declarat Cornel Săndulescu, directorul general al SC "Braicar".
Termenul pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 12.00, iar două ore mai târziu se vor deschide la sediul primăriei plicurile cu ofertele pentru această licitaţie. Potrivit anunţului, organismul competent pentru căile de atac este Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în timp ce pentru procedurile de mediere contestatorii se vor adresa Curţii de Apel Galaţi.
De precizat că ultima achiziţie de autobuze noi pentru transportul în comun a fost făcută în 2004 - 2005, când Primăria a cumpărat tot la licitaţie 20 de maşini marca BMC - British Motor Corporation.
Categorie articol: 

Comentarii