Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria caută evaluator pentru proprietăţile domeniului public

Municipalitatea se pregăteşte pentru reevaluarea redevenţelor şi chiriilor percepute celor care au în închiriere bunuri ce aparţin domeniului public al oraşului, aşa cum s-a stabilit în Regulamentul privind modul de închiriere a acestora, aprobat în vara anului trecut. În acest sens, a lansat în SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) procedura achiziţiei publice în vederea desemnării evaluatorului care va trece în revistă toate bunurile şi închirierile de până acum, ce vizează domeniul public al municipiului. Denumirea achiziţiei este "Servicii de consultanţă în domeniul evaluării bunurilor-terenurilor şi/sau construcţii - aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila", iar în cadrul contractului, persoane autorizate vor realiza lucrări de evaluare în vederea stabilirii redevenţei, chiriei sau valorii de inventar ca urmare a adoptării HCLM nr. 199/29.07.2015 sau, după caz, în vederea reevaluării sau atestării. Valoarea estimată, fără TVA, a achiziţiei este de 130.000 lei, iar durata contractului este de 12 luni.
Evaluatorilor interesaţi de acest contract li se cere să constituie în prealabil o garanţie de bună execuţie în valoare de 5% din valoarea contractului, fără TVA.
Pentru desemnarea câştigătorului procedurii, se merge pe varianta selecţiei de oferte cu unic criteriu de adjudecare "preţul cel mai scăzut", termenul limită de depunere a ofertelor fiind marţi, 9 februarie. Operatorii economici interesaţi vor posta oferta de preţ totală în sistemul electronic SEAP şi vor depune oferta în original la sediul autorităţii, până la termenul limită comunicat, maxim ora 12.00. Mai multe detalii privind această achiziţie pot fi consultate pe site-ul primăriei, la secţiunea achiziţii publice.
Reamintim că în şedinţa Consiliului Local Municipal din 29 iulie 2015 a fost aprobat un Regulament privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului, fiind detaliate acolo toate condiţiile şi documentele necesare.

 
Categorie articol: 

Comentarii