Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria caută diriginte de şantier pentru lucrările de reabilitare a zonei de promenadă cu fântânile arteziene

Muncipalitatea a publicat zilele acestea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) un anunţ pentru desemnarea dirigintelui de şantier în cazul proiectului "Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării". Pentru aceste servicii, autoritatea contractantă este dispusă să plătească maxim 112.310 lei fără TVA, adică echivalentul a aproximativ 27.000 euro. Desemnarea dirigintelui de şantier se va face după metoda "procedură offline" cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut". Potrivit anunţului, data limită de depunere a ofertelor este 15 iulie, ora 10.00, urmând ca două ore mai târziu, la sediul municipalităţii, să se deschidă şi plicurile cu oferte.
Pentru a se califica, ofertanţii trebuie să prezinte bilanţ contabil pe perioada 2008 - 2010, din care să reiasă că au realizat o cifră de afaceri medie în ultimii 3 ani de minim 100.000 lei. De asemenea, trebuie să facă dovada că au mai avut contracte similare cu o valoare de minim 100.000 lei.
În esenţă, dirigintele va trebui să urmărească pas cu pas reabilitarea unei suprafeţe totale de circa 12.000 mp, alcătuită din pardoseli, spaţii verzi, bazine, jocuri de apă şi trepte, adică întreg tronsonul de promenadă din lateralul Palatului Administrativ. În proiect sunt prinse lucrări clasificate în 3 mari obiective, pornind de la platformele pietonale de promenadă, continuând cu lucrări de remodelare peisageră şi amenajare spaţii verzi, până la reabilitarea ansamblului de fântâni arteziene.
În ce priveşte finanţarea întregului proiect, aceasta este asigurată prin POR (Programul Operaţional Regional) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere.
Categorie articol: 

Comentarii