Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primăria Brăila: Proiecte cu finanţare europeană în valoare de 85 milioane euro

Regio – Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivul general al POR 2014 – 2020 îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, care să asigure o dezvoltare durabilă.

În perioada 2014 – 2020, Programului Operaţional Regional îi sunt alocate 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanţă) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,5 miliarde euro contribuţia naţională (buget de stat, bugete locale).

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est alocarea financiară este de circa 1,3 miliarde euro.

Unele dintre priorităţile de investiţii sunt: 

·       Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon – reabilitare şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport public, achiziţia de mijloace de transport moderne, electrice cât şi construirea/reabilitarea/modernizarea pistelor/traseelor pentru biciclişti;

·       Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor;

·       Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate;

·       Conservarea patrimoniului cultural.

În cadrul POR 2014 – 2020 Primăria Municipiului Brăila a depus până în prezent proiecte spre finanţare în valoare de peste 85.000.000 euro care vizează reabilitarea şi modernizarea unor artere importante cum ar fi Bulevardul Independenţei (investiţia are ca obiect reabilitarea şi modernizarea căii de rulare tramvai, reabilitarea carosabilului, refacerea aleilor pietonale, amenajarea zonelor verzi, realizarea de piste de bicicletă), Strada Grigore Alexandrescu (investiţia are ca obiect reabilitarea şi modernizarea căii de rulare tramvai, reabilitarea carosabilului, refacerea aleilor pietonale, amenajarea zonelor verzi, realizarea de piste de bicicletă), Şoseaua Baldovineşti (investiţia are ca obiect, reabilitarea carosabilului, amenajarea zonelor verzi, refacerea aleilor pietonale), achiziţia de autobuze electrice şi tramvaie noi, reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ, crearea de noi parcuri şi zone verzi, reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, un simbol al oraşului (investiţia are ca obiect transformarea Castelului de Apă într-un spaţiu expoziţional şi observator astronomic).  

În plus, Primăria Municipiului Brăila a depus toate diligenţele necesare în vederea sprijinirii Parohiei Mixte Româno – Elenă – Buna Vestire Brăila în demersul acestora de a restaura, conserva  şi pune în valoare prin fonduri europene imobilul bisericii “Buna Vestire” din Brăila, investiţie de circa 5 milioane de euro.
Categorie articol: 

Comentarii