Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Post scos la concurs la Serviciul Paşapoarte Brăila

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante la serviciile de paşapoarte din ţară • la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Brăila este scos la concurs un post de ofiţer principal II

 

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile legii, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din MAI absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie. La Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Brăila este vorba despre un post de ofiţer principal II. La serviciul din Bucureşti sunt două posturi de ofiţer principal II, în timp ce la alte structuri din ţară este vorba tot de câte un post de ofiţer. Este vorba în total despre 14 posturi vacante de ofiţer de poliţie (specialitatea paşapoarte).

Depunerea cererilor de înscriere la concurs se face în perioada 11- 15 februarie 2019, în intervalul 9.00 -15.00. Cererile se depun personal la secretariatul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale de Paşapoarte din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr.29, sector 1. Acestea vor fi însoţite de curriculum vitae, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, precum şi de copia actului de identitate. Depunerea dosarelor de recrutare se va face în perioada 4 - 8 martie. După analiza dosarelor, se va afişa lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs.

Persoanele rămase în competiţie vor susţine un test grilă la data de 30 martie 2019, ora 10.00. În 24 de ore de la afişarea rezultatelor se pot formula contestaţii.

 
Categorie articol: 

Comentarii