Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pompierii îndeamnă la vigilenţă maximă în timpul slujbelor religioase de Paşti

• supraaglomerarea bisericilor şi folosirea candelelor şi lumânărilor reprezintă factori de risc pe care nici ierarhii şi nici credincioşii nu trebuie să îi neglijeze • pompierii reamintesc câteva măsuri de siguranţă care trebuie respectate cu stricteţe în această perioadă

 

În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, pompierii brăileni au verificat lăcaşele de cult din municipiu şi judeţ, urmărind identificarea şi înlăturarea eventualelor cauza potenţiale de incendiu şi asigurarea evacuării în siguranţă a persoanelor care participă la slujbe. Pentru toate deficienţele constatate s-au stabilit termene şi măsuri ferme de remediere, după cum informează Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Urgenţă “Dunărea” Brăila. Totodată, s-au executat  informări preventive la toate lăcaşurile verificate, prilej cu care s-au distribuit pliante şi afişe, cuprinzând reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul slujbelor religioase.  La slujbele religioase de înviere, s-a stabilit măsura participării în mod organizat a efectivelor inspectoratului în afara programului de lucru, fără a afecta capacitatea de intervenţie a unităţii şi subunităţilor, pentru asigurarea măsurilor specifice la unităţile de cult religios, pe timpul manifestărilor cu public numeros.

Pentru ca Sfintele Sărbători de Paşti să fie petrecute în linişte, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila recomandă slujitorilor bisericii, cetăţenilor brăileni şi turiştilor respectarea următoarelor măsuri:

1. Evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare ori de execuţie şi interzicerea desfăşurării lor în obiective care au amplasate, la interior sau la exterior, schele;

2. Desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor şi a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celui folosit de ierarhi şi limitarea accesului credincioşilor, astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult;

3. În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au uşile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu;

4. Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii;

5. Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu, cu menţionarea faptului că, în cazul evacuării de urgenţă a clădirii, să stingă imediat lumânările şi să utilizeze lanternele din dotarea telefoanelor mobile;

6. Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mânăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie a autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu;

7. Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mânăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu.

Pompierii atrag atenţia şi în privinţa măsurilor care trebuie luate pentru prevenirea incendiilor în spaţiile de cazare şi colecţiile muzeale:

1. Instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mânăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mânăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor evenimente;

2. Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spaţiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcaşurile de cult, colecţiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară şi atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilităţii de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult şi, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracţiuni.

 Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis:

1. Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase de Sfânta înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze);

2. Interzicerea utilizării focului deschis la efectuarea curăţeniei pe terenurile, în curţile lăcaşurilor de cult, precum şi în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, cu intensitate ridicată, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.

În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcaşul de cult:

1. Se evacuează toţi enoriaşii din biserică, prin grija şi sub coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus;

2. Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu;

3. Se vor anunţa de îndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul de apel unic 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.
Categorie articol: 

Comentarii