Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

POLITIC: Băsescu cere reexaminarea legii ce prevede desfiinţarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor

Preşedintele Traian Băsescu cere reexaminarea legii ce desfiinţa Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor al căror personal şi activitate urmau să fie preluate de către direcţiile pentru agricultură judeţene.

"Considerăm că desfiinţarea statutului juridic actual al Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi subordonarea lor către alte structuri teritoriale, ar avea un impact negativ asupra calităţii seminţelor şi materialului săditor, având în vedere faptul că, aceste Inspectorate sunt acreditate pentru eşantionarea loturilor de seminţe şi efectuarea testelor de calitate specifice certificării oficiale a seminţelor şi materialului săditor. Desfiinţarea Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ar putea avea efecte negative printre care blocarea implementării reglementărilor naţionale privind serviciile în cadrul pieţei interne şi crearea de dificultăţi la nivelul implementării reale a reglementărilor naţionale în domeniul seminţelor care transpun prevederile Directivelor de bază ale Comisiei şi Consiliului European", se arată în cererea preşedintelui adresată Parlamentului.

Preşedinţia propune menţinerea statutului juridic al Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor în structura actuală, de subordonare directă către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonarea acestora prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, sub această formă fiind recunoscute la nivelul autorităţilor naţionale, al Comisiei Europene precum şi al autorităţilor similare din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, şeful statului a retrimis la Parlament Legea privind acordarea formelor de ajutoare de stat restante în sectorul vegetal. Legea în cauză are ca obiect de reglementare stabilirea nivelului sprijinului financiar restant pentru anul 2009 care se acordă producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru producţia sfeclei de zahăr, a orezului şi pentru soia. "Pentru anul 2009, acest tip de ajutoare de stat a fost acordat conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 693/2009. Susţinerea producţiei de sfeclă de zahăr, orez şi soia nu este cuprinsă în lista activităţilor pentru care a fost alocat sprijin financiar în anul 2009, iar după anul 2009 acest tip de sprijin financiat nu mai este posibil, ţinând cont de prevederile Tratatului de aderarea a României la Uniunea Europeană. Prin urmare, ajutorul financiar propus în lege pentru aceste culturi nu poate avea caracter restant şi nu poate fi acordat în baza perioadei de tranziţie stabilită în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. În plus, instituirea unei reglementări pentru trecut, pune în discuţie chiar constituţionalitatea legii de faţă", argumenteză Băsescu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii