Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podul peste Dunăre, despăgubiri uriaşe

• statul pregăteşte peste 10 milioane lei pentru exproprierile de pe traseul Podului suspendat peste Dunăre Brăila - Tulcea • 9,87 milioane lei sunt alocate judeţului Brăila, şi doar 0,478 milioane pentru exproprierile din judeţul vecin • 9 societăţi comerciale locale ar urma să primescă peste 6 milioane lei, iar diferenţa de 3,8 milioane este alocată pentru circa 40 de familii din municipiu şi din comuna Vădeni • cea mai mare sumă pentru persoane juridice revine unei companii brăilene de construcţii şi structuri metalice Danketer Impex SRL (2,65 milioane lei) • de asemenea, şi “Soroli Cola” este pe listă cu 1.84 milioane lei pentru trei loturi de teren intravilan

 

Guvernul alocă peste 10 milioane lei exproprierilor pentru podul suspendat care ar urma să asigure legătura Brăila - Tulcea peste fluviul Dunărea, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră de după Revoluţie, în valoare de 2 miliarde lei. Potrivit studiului anexat proiectului de act normativ, cea mai mare parte din aceşti bani se estimează a fi achitată pentru exproprierile din judeţul nostru, aproape 9,9 milioane lei, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. Printre firmele ce ar urma să primească bani de la stat pentru a preda terenurile de pe amplasamentul podului se numără fabricantul de construcţii şi structuri metalice “Danketer Impex” SRL (2,65 milioane lei), căruia îi va fi expropriată inclusiv o hală de producţie, dar şi compania aparţinând familiei omului de afaceri Gheorghe Caruz - “Soroli Cola” SA, (1,84 milioane lei). Din rândul persoanelor fizice, primele 3 familii cu cele mai mari sume (Cojanu Gheorghe, Costea Ştefan şi Verdeţ Moise) însumează aproape 1,9 milioane lei. În altă ordine de idei, licitaţia pentru stabilirea expertului care se va ocupa de exproprieri este în faza de contestaţie la instanţă, mai precis la Curtea de Apel Bucureşti.  

 

“Soroli Cola”, despăgubiri de aproape 2 milioane lei pentru 1,25 hectare în intravilanul arabil al municipiului

Guvernul a pregătit 10,348 milioane lei pentru a expropria terenuri în suprafaţă totală de circa 64,23 hectare în judeţele Brăila şi Tulcea necesare construirii podului suspendat peste Dunăre, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Prin acest act normativ se propune:

- aprobarea amplasamentului care constuie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”;

- aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată (...), a listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni (judeţul Brăila) şi a localităţilor Smârdan şi Jijila (judeţul Tulcea), proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor.

Mai detaliat, este vorba despre sume în cuantum total de 10.348.064 lei, pentru un număr de 400 imobile, în suprafaţă totală de 642.293 mp teren.

De precizat că proiectul are statut de lucrare de utilitate publică de interes naţional, iar cele peste 10 milioane lei estimate cu titlu de despăgubiri rezultă din raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR.

O privire de ansamblu asupra acestui studiu arată că din cele 10,35 milioane lei, 9,87 milioane sunt alocate pentru despăgubirile estimate în cazul judeţului Brăila, în timp ce diferenţa de 0,478 milioane lei este pentru judeţul vecin.

Discutând strict despre Brăila, cele mai mari despăgubiri 2,65 milioane lei sunt prevăzute pentru fabricantul de construcţii şi structuri metalice “Danketer Impex” SRL (proprietatea în părţi egale a soţilor Elena şi Nicolae Anton), precum şi firmei controlate de familia omului de afaceri Gheorghe Caruz, mai precis “Soroli Cola” pentru suma de 1,84 milioane lei. În cazul “Danketer Impex” SRL este vorba despre aproximativ 0,4 ha de teren intravilan cu o despăgubire estimată la 0,71 milioane lei, plus o întreagă hală de producţie şi o cabină poartă evaluate la circa 1,94 milioane lei. Pentru “Soroli Cola” despăgubirile vizează trei loturi de teren intravilan arabil în suprafaţă de aproximativ 1,2559 ha.

Alături de aceste două companii pe lista despăgubiţilor mai apar firmele “Lukoil România” pentru suma de 59.858 lei, “Lanul Auriu” - 12.346 lei, “Contecoman Serv” - 5.024 lei. “Confmetal” - 335.940 lei, “Agrozootehnica Vădeni” - 86.203 lei, “Horticola Dunărea” - 426.164 lei, precum şi “Nador Com” (firmă în faliment) cu suma de 543.318 lei.

În cazul persoanelor fizice, lista realizată de evaluatorul ANEVAR cuprinde circa 40 de familii care deţin terenuri arabile în intravilanul municipiului şi extravilanul  comunei Vădeni în suprafaţă totală de 11,63 ha, plus un imobil în intravilanul municipiului (casă de locuit din cărămidă evaluată la 46.000 lei cu terenul aferent evaluat la 17.250 lei), toate însumând aproape 3,8 milioane lei. Pe lista proprietarilor persoane fizice în cazul cărora au fost stabilite sume mari se află familii precum Gheorghe Cojan care ar urma să primească despăgubiri de 0,56 milioane lei, Ştefan Costea - 0,733 milioane lei, sau Moise Verdeţ - 0,57 milioane lei. 

 

Stabilirea specialistului în exproprieri încă nefinalizată

În ce priveşte licitaţia având ca scop stabilirea unui expert pentru procedura exproprierilor pentru realizarea proiectului pod suspendat peste Dunăre Brăila - Tulcea, mai exact atribuirea contractului “Întocmire documentaţii cadastrale, rapoarte de evaluare şi asigurare servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării şi execuţiei obiectivului de investiţie «Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila», pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni, judeţul Brăila şi localităţile Smârdan şi Jijila, judeţul Tulcea”, procedura este pe masa de lucru a magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti unde a ajuns o plângere formulată de unul dintre ofertanţi. Achiziţia, cu o valoare estimată de 1,921 milioane lei, fără TVA, nu a fost încă finalizată întrucât unul dintre ofertanţi, SC “Cornel & Cornel Topoexim” SRL, a formulat plângere la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor). În linii mari, contestatoarea a solicitat “să se constate nelegalitatea / netemeinicia / nefundamentarea şi să fie anulate în parte procesele-verbale şi grilele de evaluare, raportul procedurii şi adresa de comunicare a rezultatului procedurii, precum şi actele subsecvente lor; să fie obligată autoritatea contractantă la reluarea evaluării de la momentul acordării punctajelor şi să emită un nou proces verbal, prin care să fie acordat punctaj tehnic maxim ofertei contestatoarei şi punctajul tehnic corect ofertei concurente; să fie obligată autoritatea contractantă să claseze pe primul loc oferta contestatoarei şi să îi solicite documentele justificative în vederea demonstrării informaţiilor din DUAE”. La final, CNSC a decis că admite în parte contestaţia formulată, anulează raportul procedurii şi actele subsecvente acestuia, în partea care priveşte evaluarea ofertei contestatoarei, şi obligă autoritatea contractantă să reevalueze această ofertă. Pe cale de consecinţă, ofertantul declarat câştigător, asocierea formată din “Topovia 2002” SRL, “Stocad Proiect” SRL, “Teaha & Füzeşi” Societate Civilă de Avocaţi (liderul asocierii) şi “Portnoi şi Asociaţii” Societate Profesională de Avocaţi cu Răspundere Limitată, a înaintat, în august anul curent, Curţii de Apel Bucureşti o plângere prin care solicită modificarea deciziei CNSC în sensul respingerii în principal ca tardiv formulată, în subsidiar ca nefondată/neîntemeiată, a contestaţiei iniţiale înaintată de SC “Cornel & Cornel Topoexim” SRL, cu consecinţa menţinerii raportului procedurii de atribuire. Altfel spus, atribuirea către asocierea în frunte cu “Topovia 2002” a contractului ce face obiectul procedurii de achiziţie publică. La şedinţa de luni, 1 octombrie, completul de judecată a stabilit în recurs că “Respinge ca nefondate plângerile formulate. Definitivă”. De precizat că CNAIR a comunicat faptul că “Semnarea contractului va fi posibilă după soluţionarea tuturor litigiilor în cadrul procedurii de atribuire”.

 

Constructorul a ajuns la un acord cu creditorii

Contractul de proiectare şi execuţie a podului a fost atribuit în urmă cu un an asocierii dintre firmele Astaldi SpA şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. şi este în valoare de aproape 2 miliarde lei, fără TVA. Proiectul este cuprins în Master Planul General de Transport al României şi face parte din categoria proiectelor de tip ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), finanţabile din POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. Durata contractului este de 48 de luni, din care 12 luni proiectare şi 36 luni execuţie, iar perioada de garanţie a lucrărilor va fi de 120 de luni. Pe lângă podul suspendat, principala structură a lucrărilor, proiectul prevede construirea a două viaducte de câte 110 metri lungime, a unui drum principal cu o lungime de 19,095 kilometri şi a unui drum de legătură cu DN 22 (Smardan – Măcin), în lungime de 4,328 kilometri. Potrivit autorităţilor, proiectul are ca scop crearea unei căi de comunicaţie moderne, cu implicaţii în dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării traficului între localităţile Brăila, Galaţi, Tulcea şi Constanţa, creşterea siguranţei utilizatorilor, micşorarea timpilor de parcurs şi scăderea poluării la toate nivelele în zonele în prezent tranzitate. Compania italiană Astaldi, implicată în numeroase alte proiecte în România, inclusiv în construcţia liniei de metrou Drumul Taberei-Universitate, a anunţat recent că a ajuns la un acord cu creditorii săi care vizează restructurarea financiară a societăţii, cu datorii de 1,76 miliarde euro la finele lunii iunie, pentru a preveni starea de insolvenţă şi a asigura continuarea activităţii. De altfel, în răspunsul solicitat CNAIR pe tema problemelor de ordin financiar pe care le traversează constructorul, instituţia punctează că proiectul Pod peste Dunăre este în grafic, mai precis în faza de proiectare (12 luni începând cu 19 ianuarie 2018): “În data de 19.01.2018 a fost semnat Contractul de «Proiectare şi Execuţie Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila», între CNAIR SA şi Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD, în care s-au prevăzut ca termene contractuale 12 luni perioada de proiectare, 36 luni durata de execuţie a lucrărilor şi 120 luni perioada de garanţie. Astfel, în prezent, Antreprenorul se află în perioada de proiectare, implementarea acestui obiectiv realizându-se fără niciun blocaj economico-financiar. Totodată, menţionăm că atât proiectarea, cât şi execuţia podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila se realizează în baza unei asocieri între ASTALDI S.p.A. şi IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD, riscul privind nefinalizarea acestui obiectiv fiind împărţit şi asumat de cele două societăţi”.

 

Cum va arăta Podul

Podul suspendat va avea o lungime totală de 1.974,30 metri, o deschidere centrală de 1.120 metri şi două deschideri laterale, de 489,65 şi 364,65 metri. Gabaritul pe verticală al podului va fi de 38 metri de la nivelul de inundaţii maxim, îndeplinind astfel criteriile de navigaţie pe Dunăre. Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal şi tiranţi verticali de legătură între tablier şi cablul principal, iar blocurile de ancorare sunt integrate în teren şi sunt localizate în afara digurilor Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri. Calea pe pod va avea 22 metri şi va fi alcătuită din 4 benzi de circulaţie de câte 3,50metri lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 metri lăţime, două acostamente de 1,5 metri lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de trei metri. La acestea se adaugă, de o parte şi de alta, două benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,8 metri fiecare. Podul suspendat va fi poziţionat între km 4+596,1 şi km 6+570,52, pe drumul principal Brăila-Jijila, respectiv la kilometrul 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre, măsurat de la Sulina). Drumul principal Brăila – Jijila va avea o lungime de 19,095 kilometri şi va fi prevăzut cu două benzi de circulaţie pe sens, benzi de încadrare, acostamente, zona mediană şi zona de parapete, până la km 7+940. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan – Măcin, cu o lungime de 4,328 km, va fi prevăzut cu o bandă de circulaţie pe sens. Acest drum urmează să pornească de la km 7+940 al drumului principal (Brăila- Jijila) şi se va intersecta cu DN22 (Smârdan-Măcin).

 

Tabelul poate fi consultat AICI
Categorie articol: 

Comentarii