Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

An plin pentru pedologii braileni

Pentru a indeplini cerintele impuse de Uniunea Europeana si pentru alinierea legislatiei romanesti la cea comunitara, in ultimii 5 ani, au fost elaborate mai multe acte normative care impun alcatuirea unei baze de date la nivel a national, care sa cuprinda informatii detaliate privind calitatea solurilor. Astfel, in 2002 a fost elaborat Programul national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, privind elaborarea de studii pedologice si agrochimice, precum si realizarea si reactualizarea periodica a sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren. Conform acestui program, pina in 2011, pe intreaga suprafata agricola a tarii va trebui efectuate studii pedologice si agrochimice, astfel incit producatorii agricoli sa poata utiliza si aplica stiintific ingrasamintele chimice, in functie de calitatile si necesitatile solului.
Realizarea Programului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura a revenit Oficiilor Judetene pentru Studii Pedologice si Agrochimice (OJSPA), unitati aflate in subordinea Directiilor Agricole cu finantare bugetara si extrabugetara.

3,5 miliarde de lei de la stat pentru studii privind calitatea solurilor

Dupa ani de zile in care statul nu a acordat Oficiilor de Pedologie nici cea mai mica atentie, ani in care lupta pentru supravietuire din propriile resurse a fost principalul obiectiv, din 2003, respectiv dupa aprobarea programului de monitorizare impus de UE, sumele alocate de la bugetul de stat acestui segment de activitate agricola au devenit din ce in ce mai consistente, lucru ce rezulta si din bilantul OJSPA Braila pe 2005. Concret, conform precizarilor directorului acestei unitati, Horia Nitu, in 2005, OJSPA a realizat cea mai mare suprafata de cartari pedologice din ultimii 15 ani, respectiv aproape 31.000 ha, realizind astfel programul pe care Ministerul Agriculturii l-a elaborat pentru fiecare judet al tarii. "Am realizat acest program in primul rind datorita sprijinului substantial pe care l-am primit atit din partea Ministerului, cit si al Directiei Agricole, respectiv asigurarea tuturor fondurilor necesare derularii activitatii. Este primul an in care oficiul nostru a primit de la buget peste 2 miliarde de lei pentru studii pedologice. Si tot cu sprijinul ministerului am mai primit aproape 1,5 miliarde de lei de la Agentia Domeniilor Statului pentru studii pedologice la cele 14 societati comerciale foste IAS-uri, care vor urma actiunea de concesionare, in sensul stabilirii pe baza unei bonitari stiintifice a redeventei corecte. Am mai executat pentru 600 ha terenuri degradate studii pedologice pentru silvicultura, in vederea impaduririi. Programul de impaduriri a fost realizat in 2000, dar din lipsa de fonduri abia in 2005 a fost pus in practica. Efectiv, impaduririle vor incepe in luna martie, sint avute in vedere toate cele 600 ha, de pe razele a 24 de primarii din judetul Braila", a precizat Nitu. In plus, pe parcursul anului trecut pedologii braileni au mai efectuat peste 200 de documentatii de evaluare pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau pentru efectuarea unor schimburi de terenuri, peste 10.000 de analize de sol, ingrasaminte chimice si organice. Au mai fost realizate studii de impact si bilant de mediu pentru 4 mari societati comerciale din judet, respectiv complexele de porcine si avicole.
In plus, pe tot parcursul anului 2005 pedologii au efectuat actiuni de supraveghere si control privind respectarea legilor fondului funciar si supravegherea modului de respectare a reglementarilor privind utilizarea ingrasamintelor chimice.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii