Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Platitorii de TVA trebuie sa prezinte Fiscului lista cu facturile emise

Directia Generala a Finantelor Publice Braila reaminteste contribuabililor ca, in conformitate cu prevederile art. 3 din OMFP nr.2217/2006, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal au obligatia sa depuna semestrial, pina la data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului, la organul fiscal de care apartin, lista in format electronic a facturilor emise pentru livrarile si prestarile efectuate catre cumparatori/beneficiari din tara.
Lista va cuprinde, pentru fiecare factura emisa, numarul si data emiterii, denumirea si codul de inregistrare al cumparatorului sau beneficiarului, valoarea tranzactiei si taxa pe valoarea adaugata
aferenta.
De asemenea, pina la aceeasi data, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna si formularul (394) "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national". Declaratia 394 se completeaza si se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, care sint obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) lit.a) si alin. (2) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.126 alin.(1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI al Codului Fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare.
Declaratia trebuie depusa, de asemenea, de persoanele inregistrate in scopuri de TVA care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare. Aceasta nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.
Categorie articol: 

Comentarii