Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plata concediilor medicale si a indemnizatiilor de sanatate trece in subordinea asigurarilor de sanatate

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 se degreveaza fondul asigurarilor sociale de stat de serviciile care includ concediile medicale si indemnizatiile de sanatate, iar persoanele juridice sau fizice au obligatia sa calculeze si sa vireze caselor judetene de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii. Totodata, acestea trebuie sa depuna documentatia necesara si au obligatia sa anunte lunar caselor de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.
Dr. Mariana Tarachiu, director general al CJAS, ne-a spus in acest sens ca beneficiarii acestei ordonante sint asiguratii, respectiv persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Acestia trebuie sa indeplineasca unele conditii: sa desfasoare activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu; sa desfasoare activitati in functii elective sau numite in cadrul autoritatii executive, legislative etc.; sa beneficieze de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru Somaj, in conditiile legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si asociatii, comanditarii sau actionarii, administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare ori de management, membri ai asociatiei familiale sau persoane autorizate sa desfasoare activitati independente, cit si pensionarii cu invaliditate gradul III si cei nevazatori, daca nu sint membri ai unei organizatii familiale sau nu desfasoara activitati independente.
"Dreptul la concedii si indemnizatii este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata sustinerii acestei indemnizatii. Incepind cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de Ordonanta 158 este de 0,75% aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentind indemnizatiile de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit si se achita la bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate", ne-a informat dr. Mariana Tarachiu.
Potrivit reglementarilor Ordonantei 158, stagiul minim de cotizare pentru acordarea acestor drepturi este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, exceptie reprezentind urgentele medico-chirurgicale, tuberculoza, bolile infectioase, neoplaziile, SIDA. Concediile medicale vor fi eliberate de medicii curanti aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate, iar ceilalti medici, care nu sint in relatii contractuale cu CJAS, dar care au autorizatie de libera practica valabile, trebuie sa incheie o conventie cu CJAS.
Dupa cum ne-a informat dr. Mariana Tarachiu, director general al CJAS, persoanele juridice sau fizice au obligatia sa calculeze si sa vireze CJAS cota de contributii, odata cu documentatia necesara si au obligatia sa anunte lunar schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.
"Constituie contraventie refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor, calculul si plata eronata a indemnizatiilor, eliberarea certificatelor cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare, iar amenzile, intre 1.000 si 2.500 RON, se stabilesc de organele de control ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si CJAS", a precizat dr. Mariana Tarachiu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii