Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 300.000 euro, asfaltarea a 5 km de drum judeţean la Scorţaru Nou

Consiliul Judeţean Brăila a anunţat că, la finele lunii în curs, va susţine procedura achiziţiei publice pentru atribuirea unui contract de lucrări de asfaltare pe două sectoare de drum judeţean. Contractul cu pricina este denumit "Întreţinere periodică a îmbrăcăminţii asfaltice prin aşternerea unui covor bituminos într-un strat, pe 2 drumuri judeţene: Lot I DJ 202D, în localitatea Scorţaru Nou de la DJ 202A la DJ 202B, km 0+000 - km 0+400 şi Lot II DJ 202B, Scorţaru Nou - Gemenele, km 11+000km - km 16+000", toate pe o lungime totală de aproximativ 5 km. Pentru aceste lucrări CJ Brăila este dispus să plătească maxim 1,36 milioane lei, echivalentul a peste 300.000 euro.
Firmelor interesate de contract li se impune constituirea unei garanţii de participare în cuantum de 2.000 lei pentru lotul de 0,4 km şi de 25.000 lei pentru Lotul II. De asemenea, participanţii va trebui să prezinte lista lucrărilor realizate în cursul unei perioade ce acoperă cel mult ultimii 5 ani, din care să rezulte că au executat lucrări similare celor care fac obiectul caietului de sarcini: Lot I - la nivelul unui contract, maxim 2 contracte, în valoare cumulată de minim 100.000 lei fără TVA; Lot II - la nivelul unui contract, maxim 3 contracte, în valoare cumulată de minim 1,2 milioane lei, fără TVA.
Tipul procedurii aleasă pentru atribuirea contractului este "Cerere de ofertă / Procedura simplificată - într-o singură etapă", criteriul de atribuire anunţat fiind "preţul cel mai scăzut". Data limită de depunere a ofertelor este miercuri, 31 august, ora 15.00. Fondurile necesare sunt asigurate din bugetul public al CJ Brăila.

 
Categorie articol: 

Comentarii