Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 2.600 de burse şcolare din partea Primăriei în anul 2018

• cuantumul este cuprins între 40 lei şi 60 lei, în funcţie de tipul acestora

 

Consiliul Local Municipal a aprobat numărul şi cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din şcolile şi liceele brăilene în 2018. Astfel, conform proiectului de hotărâre adoptat în acest sens, se vor da 2.632 de burse: 1.316 burse pentru semestrul II din anul şcolar 2017-2018 şi 1.316 burse pentru semestrul I din anul şcolar 2018-2019.

Pe fiecare semestru menţionat anterior se vor acorda 66 burse de performanţă, 796 burse de merit, 47 burse de studiu şi 407 burse de ajutor social.

Valoarea cea mai mare o au bursele de performanţă (60 lei/lună) şi sunt acordate elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiadele naţionale sau care s-au clasat pe unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice.

Bursa de merit este în cuantum de 50 de lei/lună şi este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum şi elevilor care au urcat pe podium la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare.

De bursa de studiu, în valoare de 45 de lei/lună, vor beneficia elevii care provin din familii ce au un venit lunar pe membru de familie echivalent sau mai mic decât salariul minim pe economie şi care au media generală în semestrul anterior peste 7 şi media 10 la purtare.

Ultimul tip de bursă, cea de ajutor social, în valoare de 40 de lei/lună va ajunge la elevii brăileni proveniţi din categorii defavorizate, adică cei orfani, bolnavi sau care au o situaţie specială ce merită o atenţie deosebită.
Categorie articol: 

Comentarii