Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 26 milioane euro injectaţi în agricultura brăileană

* cele mai mari valori au fost absorbite în modernizarea exploataţiilor agricole, dar şi pe partea de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

Anul trecut, judeţul nostru a reuşit să absoarbă fonduri europene destinate agriculturii în cuantum de 26,3 milioane de euro. Aceasta este valoarea totală a celor 113 proiecte venite din Brăila şi selectate la nivel naţional în vederea finanţării prin FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală). Potrivit raportului de activitate al Oficiului Judeţean al APDRP (Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit), din totalul de 113 proiecte, mai bine de jumătate, 86 mai precis, au fost deja contractate cu beneficiarii. Analizând în detaliu, pe tipuri de măsuri de sprijin oferite prin FEADR, se poate observa că, din totalul de 113 proiecte selectate de la Brăila, cele mai multe au vizat Măsurile 112 - Instalarea tinerilor fermieri şi M 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole, precum şi M 141 - Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă. Concret, la M 112 a fost vorba de 19 proiecte cu o valoare de 445.000 euro, în timp ce la M 121 încă alte 18 proiecte cu o valoare de 10,57 milioane euro. Pentru fermele de subzistenţă au fost selectate 59 de proiecte cu o valoare de 442.500 euro. De asemenea, valori mari pentru proiectele selectate de la Brăila s-au înregistrat la Măsurile 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, unde a fost vorba de 10,37 milioane euro, dar şi la schema de ajutor de stat aferentă acestei măsuri, unde valoarea publică a proiectelor selectate a fost de 3,37 milioane euro pentru cele 11 proiecte selectate. Referitor la absorbţia la nivelul judeţului nostru a fondurilor disponibile prin FEADR, directorul oficiului judeţean al APDRP, Gheorghe Voicu, a punctat că procentul de absorbţie în comparaţie cu media naţională este undeva la 0,59% şi a subliniat că se va pune în continuare accentul pe promovarea în mediul rural a acestor măsuri astfel încât să crească numărul de accesări prin depunerea de noi proiecte.
Categorie articol: 

Comentarii