Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 200 milioane euro alocaţi Regiunii Sud-Est prin Programul Operaţional Regional

* pentru Regiunea Sud-Est au fost contractate 105 proiecte, valoarea totală solicitată fiind de peste 207 milioane euro

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a prezentat, ieri, la Brăila, stadiul implementării REGIO - Programul Operaţional Regional, cu detaliere pe fiecare judeţ, aferent regiunii de dezvoltare Sud-Est. Prezentarea a avut loc în cadrul unei sesiuni de informare care se adresează reprezentanţilor mass media din regiunea Sud-Est. Directorul general al Autorităţii de Management a POR, Gabriel Friptu, împreună cu reprezentanţi ai ADR Sud-Est au prezentat presei evoluţia alocării din ultimul an a fondurilor europene prin POR. Programul Operaţional Regional - REGIO are alocate pentru perioada 2007 - 2013 4,4 miliarde de Euro, din care 85% reprezintă contribuţia Uniunii Europene. Obiectivul general al REGIO îl reprezintă sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile în regiunile României, atât din punct de vedere economic, cât şi social, prin reducerea diferenţelor de dezvoltare dintre acestea şi celelalte regiuni ale Uniunii Europene. "N-am întâmpinat nereguli în cheltuirea fondurilor, ceea ce este un element pozitiv din punct de vedere al celor care gestionează programul", a concluzionat Gabriel Friptu. Stadiul implementării POR în Regiunea Sud-Est a fost prezentat de Luminiţa Mihailov, directorul general al ADR Sud- Est, care a precizat că au fost contractate 105 proiecte, valoarea totală solicitată fiind de peste 207 milioane euro. "Estimăm să atingem 230 milioane de euro, valoare solicitată contractată în următoarele două luni", a spus Luminiţa Mihailov. Aceasta a mai precizat că s-a înregistrat depăşirea valorii alocate regiunii pentru perioada 2007-2013 pentru 6 din domeniile majore de intervenţie ale POR, respectiv reabilitarea reţelei de drumuri judeţene, a infrastructurii serviciilor de sănătate, modernizarea infrastructurii serviciilor sociale şi mai ales a celei educaţionale, precum şi restaurarea patrimoniului cultural, dar şi crearea infrastructurii de turism. La polul opus se situează domeniul major de intervenţie privind reabilitarea siturilor industriale poluate, care a rămas neaccesat de la data lansării, respectiv 25 aprilie 2008 până în prezent.

Iniţiative de dezvoltare regională

Pentru exemplificarea iniţiativelor de dezvoltare regională, la reuniune au participat şi beneficiarii unor proiecte relevante pentru complexitatea programului, aflate în implementare sau finalizate. Astfel, a fost prezentat istoricul proiectului "Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe din cadrul complexului turistic Pelicanul", din Murighiol, de către Violeta Mocanu, reprezentantul beneficiarului, SC Le Franc SRL Tulcea. De asemenea, un alt proiect prezentat a fost "Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului Judeţean Brăila, de către Gabriel Ioan, directorul Direcţiei Strategii, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, beneficiarul proiectului. Un alt beneficiar participant a fost Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, reprezentată de conf. dr. ing. Daniela Borda, care a prezentat proiectul "Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea şi reechiparea infrastructurii educaţionale universitare în vedrea creării la Galaţi, a unui pol de educaţie şi de cercetare tehnologică în domeniul ştiinţei alimentelor". Un alt proiect a fost "Creşterea serviciilor medicale prestate de cabinetul veterinar al SC Vet Consult SRL Brăila, prezentat de administratorul societăţii, Marian Căpăţână. Una dintre concluziile desprinse în urma discuţiilor a fost faptul că mediul bancar din ţară nu acordă suficient sprijn întreprinzătorilor care realizează proiecte prin care s-ar putea atrage fonduri europene.
Categorie articol: 

Comentarii