Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 1.500 de burse pentru elevii brăileni

• în primul semestru al acestui an şcolar, de la bugetul local, se vor acorda 73 burse de performanţă, 860 burse de merit, 68 burse de studiu, 504 burse de ajutor social • valoarea burselor variază între 60 lei şi 40 lei

 

Aleşii locali au aprobat în cea mai recentă şedinţă de Consiliu Local Municipal numărul de burse care se acordă elevilor din unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din municipiu, finanţate din bugetul local, pentru primul semestru al anului şcolar 2017-2018. În total, 1.505 elevi din 39 de şcoli şi licee din municipiul Brăila vor primi burse, împărţite astfel: 73 burse de performanţă, 860 burse de merit, 68 burse de studiu, 504 burse de ajutor social. Cele mai multe burse de performanţă şi de merit vor merge în primul semestru la elevii de la Liceul cu Program Sportiv, Liceul de Arte, “Bălcescu”, “Murgoci”, “Iorga”, “Fănuş Neagu”, “Ion Creangă” şi “Mihai Eminescu”.

Valoarea acestora este aceeaşi ca în anul şcolar anterior. Bursele de performanţă sunt în cuantum de 60 lei/lună, cele de merit de 50 lei/lună, bursele de studiu de 45 lei/lună, iar cele sociale de 40 lei/lună. Suma totală pentru plata celor peste 1.500 de burse este de aproximativ 71.000 lei.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut un premiu la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), celor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale  şi, nu în ultimul rând, celor care au obţinut premii la etape naţionale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific.

Bursele de merit se acordă tuturor elevilor din unităţile de învăţământ de stat brăilene, care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură; au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MEN; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEN.

Bursele de studiu se acordă elevilor proveniţi din familii cu un venit mediu lunar modest, dar care au avut media generală peste 7 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior.

Bursele de ajutor social se acordă, la cerere, copiilor proveniţi din categorii defavorizate, adică cei orfani, bolnavi sau care au o situaţie specială ce merită o atenţie deosebită.

 
Categorie articol: 

Comentarii