Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 100 de brăileni vor primi în acest an locuinţă ANL

Consilierii locali au aprobat în şedinţa de ieri lista de priorităţi cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, construite în regim ANL. Pe această listă sunt încluse 389 de cazuri, departajate în ordine descrescătoare a punctajului obţinut în urma evaluării. Cele mai mari cotaţii, de peste 60 puncte, le-au acumulat 3 familii formate din 3 persoane, care au depus cererile pentru locuinţă ANL în 2001, 2002 şi 2008. Ultimii pe listă sunt 7 titulari de astfel de solicitări adresate municipalităţii care au acumulat mai puţin de 30 de puncte în urma analizei dosarelor, cererile fiind recent înregistrate, mai precis în 2008 şi 2009. De asemenea, tot în cadrul hotărârii Consiliului Local Muncipal aprobată ieri, apare lista dosarelor respinse ce cuprinde 81 de cazuri în care, majoritatea solicitanţilor, nu şi-au actualizat dosarul, îl au incomplet ori nu au loc de muncă. "Criteriile de ierarhizare prin punctaj s-au aplicat numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă. (...) În cazul înregistrării de punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni în mod iminent gravă", se menţionează în raportul de specialitate. De menţionat este că lista de priorităţi aprobată este valabilă pentru repartiţiile din acest an, cu precizarea că în 2010 se preconizează a fi finalizate şi puse în funcţiune un număr de 136 de unităţi locative în Ansamblul Brăiliţa, etapa a III-a. Important de precizat este că 10% din totalul unităţilor locative vor fi distribuite familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari.

Din lista de priorităţi de anul trecut, din totalul de 231 de familii, 111 au primit repartiţie pentru o locuinţă construită în regim ANL.
Categorie articol: 

Comentarii