Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 10 milioane lei pentru secţiile de cardiologie şi pediatrie de la Spitalul Judeţean

Spitalul Judeţean Brăila va avea, în următorii doi ani, o secţie nouă de cardiologie şi una de pediatrie, construcţie a cărei valoare estimată depăşeşte 10 milioane lei, aşadar peste 2 milioane de euro. Banii nu provin - aşa cum s-ar putea crede, la un contract de o asemenea valoare -, din fonduri europene, ci din bugetul Consiliului Judeţean Brăila, care a lansat recent în SEAP (Serviciul Electronic de Achiziţii Publice) procedura de licitaţie publică pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la secţiile de cardiologie şi pediatrie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 septembrie, ora 10:00, iar două ore mai târziu se deschid plicurile cu oferte. Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare tehnică şi execuţia lucrărilor de construire pentru secţiile cardiologie şi pediatrie. Licitaţia organizată pentru achiziţia publică are criteriu de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. La capitolul "Principalele modalităţi de finanţare şi plată", în anunţul de participare se precizează că veniturile vor fi de la bugetul Consiliului Judeţean Brăila. Lucrările de construire a secţiilor cardiologie şi pediatrie se vor executa în maximum 24 luni calendaristice, de la primirea ordinului de începere. Valoarea estimată, fără TVA, este de 10.296.456 RON. Firmelor interesate de această achiziţie publică li se cere să constituie o garanţie de participare de 190.000 lei, precum şi o garanţie de bună execuţie a contractului, care este de 10% din valoarea contractului, fără TVA. De asemenea, se solicită o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minim 20.000.000 lei fără TVA. Pentru calificare, ofertantul trebuie să dispună de echipamentele tehnice, utilajele, instalaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor. Se mai solicită executarea, în ultimii 5 ani, a unei lucrări similare, cu valoare de cel puţin 6.000.000 lei. Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare este 225.806 lei, fără TVA, iar valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor de construire este 10.070.650 lei, fără TVA. Garanţia de bună execuţie a lucrărilor de construire a secţiilor cardiologie şi pediatrie este de minimum 24 luni de la data procesului verbal de recepţie a acestora.
Pentru admitere, ofertanţii trebuie să se încadreze în valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la secţiile de cardiologie şi pediatrie, care este de maximum 10.296.456 lei, fără TVA, se mai precizează în anunţul de participare.
Rămâne de văzut cât va suporta până la urmă bugetul judeţului pentru această lucrare, ţinând cont că realitatea a dovedit în ultimul timp faptul că la CJ Brăila a devenit o practică atribuirea de contracte suplimentare, aşa cum a fost cazul la Maternitate, unde valoarea estimată iniţial pentru modernizarea ambulatoriului aproape s-a dublat, beneficiară a acestor suplimentări fiind firma "Concivia", firma controlată indirect chiar de către preşedintele CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu.
Categorie articol: 

Comentarii