Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensiile facultative, o alternativa la sistemul public de pensii

Incepind de anul viitor, romanii vor putea putea opta, pe linga pensiile de care beneficiaza acum si la o pensie facultativa, neconditionat de decizia angajatorului, a sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor. Astfel, cei care au venituri din salarii sau alte activitati vor putea contribui, intr-o anumita limita, la un sistem cu administrare privata. Acest lucru este reglementat de Legea pensiilor facultative, care a intrat in vigoare la sfirsitul lunii mai, dar va putea fi pusa in aplicare dupa aprobarea normelor metodologice.Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, iar la el poate participa angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, persoana care Isi desfasoara activitatea In functii elective sau care este numita In cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative, precum si alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole. Contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pina la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia si poate fi Impartita Intre angajat si angajator, potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau, In lipsa acestuia, pe baza unui protocol Incheiat cu reprezentantii angajatilor. Contributiile angajatorilor sint deductibile la calculul profitului impozabil, In limita unei sume reprezentind, pentru fiecare participant, echivalentul In lei a 200 euro, Intr-un an fiscal. Aceeasi suma este deductibila pentru fiecare participant la un fond de pensii facultative, din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia."Situatia actuala in Romania este extrem de periculoasa deoarece la un pensionar exista sub un contribuabil. Citeva masuri de echilibrare a situatiei s-au luat incepind cu anul 2004, prin declansarea procesului de recalculare a pensiilor si plata pensiilor de agricultori din bugetul de stat. Ele au continuat si in acest an, cu externalizarea unor prestatii care nu aveau legatura cu pensiile si acum cu adoptarea legii pensiilor facultative. Obiectivul principal al actului normativ este crearea unei alternative la sistemul public de pensii deoarece, in tarile civilizate, pensia de stat are scopul de a asigura un minim de subzistenta. Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, de administrare a investitiilor si de asigurare, autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Sumele acumulate pot fi investite in conturi si depozite In lei la o banca, titluri de stat, obligatiuni si alte valori mobiliare etc." a precizat Sorin Enache, director executiv al Casei Judetene de Pensii Braila.Dreptul la pensia facultativa se deschide la cererea participantului, daca acesta a Implinit virsta de 60 de ani, a platit minimum 90 de contributii lunare, iar activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime, prevazute prin normele adoptate de Comisie.
Categorie articol: 

Comentarii