Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Parlamentul Europei cere Romaniei o lege a minoritatilor

Raportul redactat de Pierre Moscocivi a fost adoptat, ieri, de membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, cu 51 de voturi "pentru", un vot "impotriva” si nici o abtinere.
Raportul a fost adoptat cu o serie de amendamente, printre care si cel care prevede ca PE doreste sa vada Legea minoritatilor nationale adoptata "cit mai curind posibil".
Intre amendamentele respinse se afla si cel prin care se facea apel la partide si la societatea civila sa evite numirea unor candidati la PE care sa fie fost agenti sau informatori ai fostei Securitati sau care sa fi fost implicati in acte de coruptie.
Comisia a adoptat amendamentul propus de baroneasa Emma Nicholson, prin care se recomanda tarilor UE sa isi deschida pietele interne de munca pentru romani dupa 1 ianuarie 2007, in spiritul liberei circulatii a persoanelor, garantate de legile comunitare.
Conform unui alt amendament adoptat, Romania trebuie sa grabeasca rezolvarea cererilor referitoare la restituirea proprietatilor confiscate de regimul comunist, fiind mentionate, in special, proprietatile bisericesti si cele comunitare.
A fost adoptat, de asemenea, un amendament in care se constata progresele inregistrate in ceea ce priveste situatia minoritatilor si se arata ca Parlamentul European "doreste sa vada legea minoritatilor aprobata cit de curind posibil".
In ceea ce priveste minoritatea maghiara, autoritatile romane sint "invitate", conform altui amendament adoptat, sa ia in calcul asteptarile minoritatii maghiare, in concordanta cu principiile de subsidiaritate si autoguvernare culturala, in special asigurind fonduri adecvate pentru imbunatatirea standardelor de educatie.
Referitor la minoritatea rroma, autoritatilor romane li se cere sa consolideze reformele in domeniul protectiei impotriva violentei institutionale, imbunatatirea conditiilor de viata si locuinte, accesul la sistemele de sanatate si piata muncii, prin asigurarea unor fonduri adecvate.
Reformele intreprinse in ceea ce priveste adoptarea si protectia copilului in Romania ar putea fi monitorizate dupa 1 ianuarie 2007 de Comitetul pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne, conform unui amendament adoptat in care se recomanda acest lucru.
Raportul Moscovici va fi votat in plenul Parlamentului, in forma amendata, la 29 noiembrie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii