Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oportunităţi de dezvoltare pe bani europeni pentru IMM-uri

"Accesarea acestor fonduri nerambursabile poate constitui pentru multe firme locale din sectorul IMM o oportunitate pentru dezvoltarea afacerii. Este vorba despre sume importante ce pot fi atrase şi cu ajutorul cărora, în baza unui proiect bine realizat de firma noastră, se pot finanţa, de exemplu, crearea unei noi unităţi de producţie, extinderea uneia deja existente pentru creşterea capacităţii de producţie, modernizarea întreprinderii ori achiziţia de brevete, licenţe, sofware, know-how", a explicat administratorul "Emar Cons", Maranda Enciu.
Proiectele vor putea fi depuse începând cu iunie a.c. şi vor fi departajate pe două categorii din punct de vedere al valorii sprijinului financiar acordat: până la valoarea de 1 milion de lei sau între 1 milion până la 6,45 milioane lei. În cadrul POS Creşterea Competitivităţii Economice se vizează, în principal, consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv, precum şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor. Beneficiari eligibili sunt întreprinderi mici şi mijloci precum şi societăţile cooperative. "Dacă luăm exemplu unei firme de construcţii care realizează şi lucrări de confecţii metalice, tâmplărie PVC necesară în realizarea obiectivelor de investiţie, prin realizarea unui proiect în cadrul acestui program, se poate obţine finanţare nerambursabilă pentru construirea unor hale de producţie care să fie dotate cu utilajele pentru confecţii metalice ori pentru achiziţia unei linii de tâmplărie PVC. Tot prin POS se consideră cheltuială eligibilă şi achiziţia de teren în limita a 10% din valoarea proiectului", a mai spus Enciu, adăugând că potenţialii beneficiari pot contracta un credit avantajos de la Banca Europeană pentru Investiţii pentru a putea acoperi partea de cofinanţare la viitoarele proiecte. Valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil, în cazul întreprinderilor mici este de 70% din totalul costurilor eligibile şi 60% pentru întreprinderile mijlocii. "În afară de elaborarea planului de afaceri şi a studiului de fezabilitate realizăm şi un studiu de piaţă pentru obţinere de finanţare prin instituţii de credit în vederea acoperirii părţii de cofinanţare în sarcina solicitantului. Practic, urmărim să reducem la zero stresul clientului care ne solicită sprijinul pentru toate etapele din proiect, începând cu elaborarea până la implementare, iar asta la preţuri foarte mici", a încheiat administratorul "Emar Cons". Important de menţionat este că firma are deja în lucru două astfel de proiecte, unul având ca beneficiar o firmă din Tulcea iar al doilea din Brăila.
În cei 5 ani de activitate, cuantumul total al valorii eligibile pentru proiectele elaborate de "Emar Cons" depăşeşte 30 milioane euro.
Categorie articol: 

Comentarii